12 öre Vapentyp

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 12 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser.

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

Nyanserna är uppställda i kronologisk ordning.

1855 års tandning

frimärke 12 öre vapentyp
9a1

Grönaktigt mörkblå (Facit-Nr 9a1)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 7-9
Leverans
Stämplade 07.1858 – 12.1858
Upplaga 200 000

 

frimärke 12 öre vapentyp
9a2

Grönaktigt blå (Facit-Nr 9a2)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 5-6
Leverans
Stämplade 07.1858 – 1859
Upplaga 300 000

 

svenskt frimärke 12 öre vapentyp
9b1

Mörkblå (Facit-Nr 9b1)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 7-9
Leverans
Stämplade 07.1858 – 1860
Upplaga 1 300 000

 

svenska frimärken nyanser 12 öre vapentyp
9c1

Blå (Facit-Nr 9c1)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 5-6
Leverans
Stämplade 08.1858 -1860
Upplaga 2 000 000

 

nyanser på 12 öre vapentyp
9d1

Ljusblå (Facit-Nr 9d1)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 3-4
Leverans
Stämplade 08.1858 -1860
Upplaga 3 600 000

 

färgnyanser på svenska frimärken
9e1

Ultramarinaktigt blå (Facit-Nr 9e1)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 4-7
Leverans
Stämplade 06.1859 -1861
Upplaga 3 000 000

 

svenska frimärkens färgnyanser
9f1

Mörkt ultramarinblå (Facit-Nr 9f1)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 8-9
Leverans
Stämplade 10.1860 -1861
Upplaga 200 000

 

färgnyanser på 12 öre vapen
9f2

Ultramarinblå (Facit-Nr 9f2)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 5-7
Leverans
Stämplade 10.1860 -1861
Upplaga 800 000

 

9gstor
9g

Grönblå (Facit-Nr 9g)
1855 års tandning
Plåt 1-2
Färgstyrka 4-8
Leverans
Stämplade 02.1861 -12.1861
Upplaga 1 800 000

 

12 öre ultramarin vapentyp
9h1

Klar ultramarin (Facit-Nr 9h1)
1855 års tandning
Plåt 1-2 och 3-4
Färgstyrka 4-7
Leverans
Stämplade 04.1861 – 12.1862
Upplaga 4 300 000

 

9h2stor
9h2

Mörkt blåaktigt ultramarin (Facit-Nr 9h2)
1855 års tandning
Plåt 1-2 och 3-4
Färgstyrka 8-9
Leverans
Stämplade 09.1861 – 12.1862
Upplaga 100 000

 

9istor
9i

Matt ultramarin (Facit-Nr 9i)
1855 års tandning
Plåt 1-2 och 3-4
Färgstyrka 4-7
Leverans
Stämplade 04.1861 – 12.1862
Upplaga 2 400 000

 

frimärke 12 öre vapentyp ultramaringrå nyans
9j1

Ultramaringrå (Facit-Nr 9j1)
1855 års tandning
Plåt 1-2 och 3-4
Färgstyrka 5-8
Leverans
Stämplade 04.1861 – 12.1861
Upplaga 600 000

 

svenskt frimärke 12 öre vapentyp 1858-1872
9j2

Svartaktigt ultramarin (Facit-Nr 9j2)
1855 års tandning
Plåt 1-2 och 3-4
Färgstyrka 9
Leverans
Stämplade 08.1861 – 12.1861
Upplaga 10 000

 

9kstor
9k

Blåultramarin (Facit-Nr 9k)
1855 års tandning
Plåt 3-4
Färgstyrka 4-7
Leverans 31
Stämplade 06.1862 – 08.1862
Upplaga 436 300

 

frimärke 12 öre vapentyp blå med tätt bottentryck
9l

Blå med tät botten (Facit-Nr 9l)
1855 års tandning
Plåt 3-4
Färgstyrka 5-8
Leverans
Stämplade 10.1862 – 12.1863
Upplaga 6 000 000

 

Ultramarinaktigt blå (Facit-Nr 9e2)
1855 års tandning
Plåt provplå 1-2 och 5-6
Färgstyrka 6-8
Leverans 43
Stämplade 07.1863 –
Upplaga

 

svenska frimärken 12 öre vapentyp i nyanser
9b2

Mörkblå (Facit-Nr 9b2)
1855 års tandning
Plåt 3-4 och 5-6
Färgstyrka 7-9
Leverans
Stämplade 09.1863 -12.1866
Upplaga 5 000 000

 

9c2stor
9c2

Blå (Facit-Nr 9c2)
1855 års tandning
Plåt 3-4 och 5-6
Färgstyrka 5-6
Leverans
Stämplade 09.1863 -12.1866
Upplaga 10 000 000

 

färgnyanser på svenska frimärken 12 öre vapentyp
9d2

Ljusblå (Facit-Nr 9d2)
1855 års tandning
Plåt 3-4 och 5-6
Färgstyrka 3-4
Leverans
Stämplade 01.1864 -12.1866
Upplaga 7 000 000

 

1865 års tandning

9b3stor
9b3

Mörkblå (Facit-Nr 9b3)
1865 års tandning
Plåt 5-6 och 7-8
Färgstyrka 8-9
Leverans
Stämplade 1867 -1870
Upplaga 400 000

 

9c3stor
9c3

Blå (Facit-Nr 9c3)
1865 års tandning
Plåt 5-6 och 7-8
Färgstyrka 5-7
Leverans
Stämplade 09.1866 -1872
Upplaga 36 000 000

 

9d3stor
9d3

Ljusblå (Facit-Nr 9d3)
1865 års tandning
Plåt 5-6 och 7-8
Färgstyrka 3-4
Leverans
Stämplade 09.1866 -1872
Upplaga 17 000 000

 

1872 års tandning

Samtliga märken med 1872 års tandning har nyansbeteckningen ”m”. Färgen varierar mycket från ljusblå – blå – grönaktigt blå och även trycket varierar.
Märkena är tryckta av Bagge med vittillsats i färgen och på gulaktigt papper.

9m3stor
9m ljusblå
9m1stor
9m blå

Ljusblå – Blå – Grönaktigt blå (Facit-Nr 9m)
1872 års tandning
Plåt 5 och 7
Färgstyrka
Leverans 176-17
Stämplade 04.1872 –
Upplaga 2 200 000

 

9m2stor
9m grönaktigt blå

 

 

 

 

 

Bli först med att kommentera