24 öre Vapentyp

Det finns 2 olika tandningar på frimärket 24 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med olika tandningsverktyg från olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser. Inga frimärken i valören 24 öre finns med 1872 års tandning.

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

Nyanserna är uppställda i kronologisk ordning.

1855 års tandning

svenska frimärken 24 öre vapentyp i nyanser
10a

Mörkorange (Facit-Nr 10a)
1855 års tandning
Färgstyrka 7-8
Leverans 1-
Stämplade 07.1858 – 1860
Upplaga 600 000

 

 

nyansering av svenska frimärken
10b1

Brungul – Brunaktigt gul (Facit-Nr 10b1)
1855 års tandning
Färgstyrka 6-8
Leverans
Stämplade – 1859
Upplaga 100 000

 

 

nyanser på svenska frimärken 24 öre vapentyp
10b2

Olivaktigt brungul (Facit-Nr 10b2)
1855 års tandning
Färgstyrka 7-8
Leverans
Stämplade – 1859
Upplaga 100 000

 

 

10cstor
10c

Ljust orangegul (Facit-Nr 10c)
1855 års tandning
Färgstyrka 3-5
Leverans
Stämplade – 1859
Upplaga 100 000

 

10d1stor
10d1

Orangegul – orange (Facit-Nr 10d1)
1855 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1860 – 1866
Upplaga 1 500 000

 

10estor
10e

Klar gulorange (Facit-Nr 10e)
1855 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1860 – 1862
Upplaga 400 000

 

10f1stor
10f1

Rödorange (Facit-Nr 10f1)
1855 års tandning
Färgstyrka 5-8
Leverans
Stämplade 1862 – 1863
Upplaga 300 000

 

10g1stor
10g1

Gul (Facit-Nr 10g1)
1855 års tandning
Färgstyrka 3-5
Leverans
Stämplade 1864 – 1865
Upplaga 600 000

 

10g2_peter_stommendal
10g2, bild från Peter Stommendal

Citrongul (Facit-Nr 10g2)
1855 års tandning
Färgstyrka 3-5
Leverans
Stämplade 1864 – 1865
Upplaga 1 000, den i särklass ovanligaste nyansen på Vapentyp

 

 

10h1stor
10h1

Rödaktigt orange (Facit-Nr 10h1)
1855 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1865 – 1867
Upplaga

 

1865 års tandning

10d2stor
10d2

Orangegul – orange (Facit-Nr 10d2)
1865 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1867 – 1872
Upplaga 3 000 000

 

svenska frimärken information om nyanser m.m.
10f2

Rödorange (Facit-Nr 10f2)
1865 års tandning
Färgstyrka 7-8
Leverans
Stämplade 1870 – 1872
Upplaga 600 000

 

10h2stor
10h2

Rödaktigt orange (Facit-Nr 10h2)
1865 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1867 – 1872
Upplaga 1 300 000

 

10istor
10i

Gul – orange (Facit-Nr 10i)
1865 års tandning
Färgstyrka 3-6
Leverans
Stämplade 1872
Upplaga 200 000

 


 

10N1
10N1

Nytryck

Gjordes av samtliga valörer i Vapenserien åren 1885 och 1963.

Läs mer om de båda nytrycken här.

 

 


 

24 öre Parisförfalskning
24 öre Parisförfalskning

Förfalskningar

Parisförfalskningar ses tämligen ofta utbjudna.

Läs mer här om du man skiljer dessa helfalsifikat från äkta märken.

 

Bli först med att kommentera