30 öre Vapentyp

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 5 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser, de med en siffra som undernummer (t.ex. 7b1 och 7b2).

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

1855 års tandning

svenska frimärken 30 öre vapentyp nyanser
11a

Mörkt rödbrun (Facit-Nr 11a)
1855 års tandning
Färgstyrka 7-8
Leverans 1-
Stämplade 07.1858 – 1862
Upplaga 400 000

 

11bstor
11b

Rödbrun (Facit-Nr 11b)
1855 års tandning
Färgstyrka 3-6
Leverans
Stämplade 1858 – 1864
Upplaga 1 800 000

 

11cstor
11c

Ljust rosaaktigt rödbrun (Facit-Nr 11c)
1855 års tandning
Färgstyrka 3-5
Leverans
Stämplade 1860 – 1862
Upplaga 250 000

 

11d1stor
11d1

Mörkbrun (Facit-Nr 11d1)
1855 års tandning
Färgstyrka 7-9
Leverans
Stämplade 1864 – 1866
Upplaga 500 000

 

11e1stor
11e1

Brun (Facit-Nr 11e1)
1855 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1864 – 1866
Upplaga 900 000

 

1865 års tandning

11d2stor
11d2

Mörkbrun (Facit-Nr 11d2)
1865 års tandning
Färgstyrka 7-9
Leverans
Stämplade 1867 – 1871
Upplaga 400 000

 

11e2stor
11e2

Brun (Facit-Nr 11e2)
1865 års tandning
Färgstyrka 4-6
Leverans
Stämplade 1867 – 1871
Upplaga 1 300 000

 

11fstor
11f

Ljusbrun, oftast med tät botten (Facit-Nr 11f)
1865 års tandning
Färgstyrka 3-5
Leverans
Stämplade 1871 – 1872
Upplaga 500 000

 

11gstor
11g

Rosabrun (Facit-Nr 11g)
1865 års tandning
Färgstyrka 4-7
Leverans
Stämplade 1872
Upplaga 200 000

 

1872 års tandning

11hstor
11h

Chockladbrun (Facit-Nr 11h)
1872 års tandning på gulaktigt papper
Färgstyrka 7-8
Leverans
Stämplade 1872 – 1873
Upplaga 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först med att kommentera