30 öre Vapentyp

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 5 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser, de med en siffra som undernummer (t.ex. 7b1 och 7b2).

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

1855 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
11aMörkt rödbrun (8-7)07.1858 – 1862ca 400 000
11bRödbrun (6-3)1858 – 1864ca 1 800 000
11cLjust rosaaktigt rödbrun (5-3)1860 – 1862ca 250 000
11d1Mörkbrun (9-7)1864 – 1866ca 500 000
11e1Brun (6-4)1864 – 1866ca 900 000

Först har nyanserna ett mer eller mindre tydligt rött inslag, rödbruna märken i olika färgstyrkor. Kring 1864 försvinner detta och nyanserna blir rent bruna.

svenska frimärken 30 öre vapentyp nyanser
11a
11bstor
11b
11cstor
11c
11d1stor
11d1
11e1stor
11e1

1865 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
11d2Mörkbrun (9-7)1867 – 1871ca 400 000
11e2Brun (6-4)1867 – 1871ca 1 300 000
11fLjusbrun (5-3) oftast tät botten1871 – 1872ca 500 000
11gRosabrun (7-4)1872ca 200 000

1865 års tandning ersätter det äldre tandningverktyget med 1855 års tandning. Nyanserna är rent bruna i olika färgstyrkor, frånsett g-nyansen då ett ”rött” inslag återkommer i tryckfärgen.

11d2stor
11d2
11e2stor
11e2
11fstor
11f
11gstor
11g

1872 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
11hChockladbrun (8-7)1872 – 1873ca 400 000

Samtliga märken med 1872 års tandning är h-nyanser tryckta på 1872 års gulaktiga papper. Färgstyrkan varierar så pass att man kan skilja på chockladbrun och mörk chockladbrun.

11hstor
11h

Bli först med att kommentera