Exponat

Här kan du se exempel på exponat med svenska frimärken som ställts ut på frimärksutställningar.

De 10 tryckplåtarna för 12 öre Vapentyp 1858-1872 (Mikael Carlsson) utställd Eslöv 2021

Ringtyp 1872-1891 (Mikael Carlsson) utställd KPK 2022

För den som önskar titta på fler frimärkssamlingar finns följande sidor: