Frimärksländer

Konstiga och svårtydda landsnamn
Ibland har frimärken svårtydda landsnamn. Detta kan bero på att landsnamnet står skrivet på det inhemska språket eller att det inte är skrivet med latinska bokstäver.

Här är några exempel på udda landsnamn:
Helvetia = Schweiz
Hellas = Grekland
Estii = Estland
Latvija = Lettland
Lietuva = Litauen
Magyar Posta = Ungern
Nippon = Japan
Noreg = Norge (på nynorsk)
Thule = En del av Grönland
Hvatska = Kroatien

Frimärken utan landsnamn
Detta var inte så ovanligt en gång i tiden.
Dock är de flesta av dessa sådana som endast användes inom landet. T.ex. saknar många länders lösenmärken landsnamn. Detta ansågs ofta onödigt då märkena endast skulle användas inom landet för att lösa ut ej fullt frankerade brev (ofta skickade från utlandet).
Ett exelösenfrimärkempel på detta är våra egna svenska lösenmärken.
Lösenmärkena är dessutom ofta minst sagt sparsamt utformade och ofta med stora tydliga siffror.

 

 

Ett annat svenskt frimärke som saknar landsbeteckning är det 6_litensvarta lokalmärket.
Detta var avsett för lokalförsändelser inom Stockholm och har endast texten ”FRIMÄRKE LOKALBREF”, vilket var fullt tillräckligt.

 

Värre 13_litenblev det när det bruna provisoriska lokalmärket utkom 1862. Detta trycktes med samma tryckplåt och fick således samma text utan Sverige, nu var dock märket giltigt som lokalporto över hela landet och även på andra typer av brev inom Sverige och till utlandet motsvarande valören 3 öre. Det skall dock tilläggas att det inte var många försändelser förutom lokalbrev som frankerades med detta märke.

1penny_blackStorbritannien var först ut i världen med att frimärken och dessa saknade landsbeteckning, något som man envisats med allt sedan dess. Märkena har istället för landsnamn ett porträtt eller liten siluett av regenten. Drottning Elisabeth är därmed en av de mest avbildade personerna på frimärken, för att inte tala om 1800-talets store regent Victoria som prydde nästa alla länders frimärken i det dåvarande världsomfattande Brittiska Samväldet.
T.o.m. de brittiska regionalmärkena utgivna för England, Wales, Nordirland och Skottland saknas landsbeteckning.
Dessa har respektive regions ”landsvapen” som landsbeteckning.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar