Ringtyp

Alla öresvalörer är tryckta i en färg medan 1 riksdaler och 1 krona är tryckta i två färger, för detta användes två tryckplåtar, en för varje färg.

Det finns 4 olika emissioner av Ringtyp utgivna 1872-1891 varefter de från 1891 och framåt ersattes med Oscar II i koppartryck och Tvåfärgad siffertyp,  valören 1 krona ersattes först år 1900 av 1 krona Oscar II.

En hel del bilder på varianter finns inlagda efter nyanserna på respektive märke. Det finns mycket varianter på dessa märkena som olika skador på ramlinjerna i form av inbuktningar och brott. Vita fläckar (oftast i valörcirkeln) av olika storlek förekommer mer frekvent under vissa perioder som t.ex. på valören 12 öre där de sista leveranserna (nyanserna) av tandning 14 och de första av tandning 13 ofta har mer eller mindre stora och många vita fläckar, dessa är snarare ett kännetecken för dessa upplagorna än varianter. Fläckarna som ses på de olika valörerna är troligen oftast mer slitage av något slag än regelrätta skador på tryckplåten som är fallet med t.ex. brott på ramlinjerna. Men det är intressant med dessa ibland mycket markanta vita fläckar, ju större och tydligare desto intressantare för en samlare.

Tandning 14

Tandning 13

Tandning 13 med blått posthorn på baksidan

Påtryck

Tryckplåtarna

12 öre

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar