30 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplaga är 16 8oo ooo märken.

Nyanser

Märket delas i litteratur som t.ex. Facit upp i 11 olika nyanser.

Det hårda vita pappret användes för i princip alla valörerna under åren 1882-1883. För 30 öres valören är det nyansen b2 som är tryckt på detta tydligt hårdare/styvare pappret.

Brun (Facit-Nr 35a)
Färgstyrka 6-8
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1879
Upplaga ca 1 800 000

Trycket är tämligen otydligt och ofta tunn färg. (Matt med suddigt tryck)

35a
35a

Brunsvart – Svartbrun (Facit-Nr 35b1)
Färgstyrka 6-10
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1879 (oftast 1878)
Upplaga ca 2 500 000 (35b1 och 35b2)

35b
35b1

Brunsvart – Svartbrun (Facit-Nr 35b2)
Färgstyrka 6-10
Hårt vitt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1884
Upplaga ca 2 500 000 (35b1 och 35b2)

35b2
35b2

Olivaktigt brun (Facit-Nr 35c)
Färgstyrka 6-7
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878
Upplaga ca 100 000

En ovanlig nyans med en mycket liten upplaga på endast 100 000 märken.

Brun – Mörkbrun (Facit-Nr 35d)
Färgstyrka 6-9
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1879-1882
Upplaga ca 2 500 000

35d
35d

Tryck och färgstyrka varierar vilket gör att märken i d-nyansen kan se tämligen olika ut. Allt från märken med kraftigt mittparti och tunna ramlinjer till märken med flammigt tryck.

35d_a
35d

Blekbrun (Facit-Nr 35e)
Ofta något tjockare siffror än normalt
Färgstyrka 3-5
Vanligt papper
Utgivet 1881
Normalt avstämplade 1881-1882
Upplaga ca 1 500 000

Nyansen benämns normalt ”brun” i litteraturen men har valt att kalla den blekbrun för att ge en bättre bild av färgen i förhållande till framför allt de kringliggande nyanserna 35d (brun – mörkbrun) och 35f (mattbrun).

35e
35e

Mattbrun (Facit-Nr 35f)
Tjocka siffror (sliten plåt)
Färgstyrka 4-8
Vanligt papper
Utgivet 1881
Normalt avstämplade 1881-1882
Upplaga ca 1 500 000

35f
35f, ljus

Det utmärkande för e-nyansen är de tjocka siffrorna i valörcirkeln, detta syns normalt tydligast på t.ex. 3:ans övre del. De ljusare märkena är utpräglade mattbruna medan de mörkare är mindre matta i färgen.

35f_a
35f, mörk

Brun (Facit-Nr 35g)
Suddigt tryck, med svagt olivt inslag i färgen
Färgstyrka 6-8
Vanligt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883
Upplaga ca 1 000 000

Det avbildade märket har ett tämligen extremt suddigt tryck. De flesta märkena från denna tiden har ett mer eller mindre suddigt tryck men g-nyansen är suddigare än övriga.

35g
35g

Brun – Svartbrun (Facit-Nr 35h)
Färgstyrka 5-10
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga ca 2 000 000

Tryckfärgen och trycket varierar från de ljusa med tunt tryck till de mörka med ett fylligare tryck.

35h
35h, brun
35h_ljus
35h, ljus
35h, svartbrun

Brun (Facit-Nr 35i)
Slätt tryck
Färgstyrka 5-8
Efterglättat eller mjukt papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1886
Upplaga ca 2 000 000

35i
35i

Gulbrun – Olivaktigt gulbrun (Facit-Nr 35j)
Färgstyrka 5-8
Gulaktigt eller vitt papper
Utgivet 1885
Normalt avstämplade 1885-1886
Upplaga ca 2 000 000

35j
35j, gulbrun

(De normala är de gulbruna på gulaktigt papper. Olivaktigt gulbruna på vitt papper är ovanligare?)

35j_olivaktig
35j, olivaktigt gulbrun

Varianter

Det finns flera intressanta och spektakulära varianter i valörcirkeln. De som normalt omnämns i litteraturen är:

  • Sammanhängande siffror (Facit-Nr 35v5)
  • Vit fyllning i 0:an (Facit-Nr 35v6)
  • Vit fläck på 3:an som då nästan ser ut som en 8:a (Facit-Nr 35v7)
35v5
Sammanhängande siffror
35v6
Vit fyllning i 0:an
35v7
Vit fläck på 3:an
160876
Tidig vit fläck på 3:an?

Vidare finns de varianter som normalt kan ses på Ringtypsmärken:

35v8
Streckade siffror

Spegeltryck

Ytterligare varianter som kan ses på 30 öres märken är t.ex. kraftigt tryckta ramlinjer, , brutna ramlinjer, stukade ramhörn, dragspel (pappersveck orsakat innan tryckningen), vita fläckar i valörcirkeln (förutom de ovan nämnda).

Vita fläckar i valörcirkeln, framför allat ovanför 0:an
Vit fläck under 3:an
35_dragspel
Dragspel till höger
35_kraftig_ramlinje_uppe
Kraftig ramlinje upptill
35_kraftig_ramlinjer_nere
Kraftig ramlinje nertill

Normalt för märken tryckta i boktryck (som t.ex. Ringtypsmärkena) är att den ramlinje som är kraftigt tryckt varit placerad längs tryckarkets ytterkant, d.v.s. en kraftig övre ramlinje innebär att märket varit placerat i tryckarkets översta vågräta märkesrad.

Enheter

35_6block
6-block stämplat i ENÅNGER 4.10.1883

Mindre enheter som 2-strip (par) och 3-strip är ganska vanliga men större enheter som 4-block är betydligt ovanligare. Enheter som det 6-blocket stämplat i ENÅNGER 4.10.1883 är ovanliga.
Observera även den intressanta tydliga skadan på den högra yttre ramlinjen nära det nedre hörnet på det nedre vänstra märket.

35_4strip
4-strip lodrätt stämplat i HALMSTAD 6.4.1882

4-strip är inte så vanliga men betydligt vanligare än 4-block. De flesta strip är lodräta, vågräta strip är ovanligare. Observera den varierande skuggningen på siffrorna på 4-stripet.
1:a märket är utan skuggning, 2:a märket med svag skuggning på 0:an, 3:e märket med tydlig skuggning på framför allt 3:an och slutligen det 4:e märket med svag skuggning på 0:an.

35_3strip
3-strip stämplat STOCKHOLM NORR 28.10.1881

Mindre enheter som 3-strip är som sagt inte så särskilt ovanliga men absolut inte vanliga och de ger lite liv i en samling. 3-stripet här skulle kunna pryda och ge liv åt en sida med 30 öringar.