Ringtyp tandning 14

Pappersorter

Under 1872 användes både ett gulaktigt slätt och ett vitt papper som har en något ojämnare yta om märket betraktas på baksidan.
Det gulaktiga pappret finns i två olika tjocklekar. Ett tunnare mer genomlysande som i vissa fall fått en ”genomslagen” färg och ett mer normaltjockt papper. Det tunnare pappret har använts för den första leveransen (a-nyanserna) på 3, 6 och 30 öre. De gulaktiga papperna lyser svagt i en fluorlampa medan det vita inte ger något utslag.

Leveranser och nyanser

Indelningen av leveranserna, deras datum och upplagor bygger huvudsakligen på den i 1963 års handbok gjorda uppställningen. Vissa ändringar och tillägg har gjorts men datum och antal tryckta märken t.o.m. 1874 är oförändrade.

På många valörer blir trycket mer suddigt med åren, allt eftersom plåtarna blivit mer och mer slitna och man då troligen använt en mjukare däckel vid tryckningen. Däckeln är det underlag som finns under plåten vid tryckningen. En mjuk däckel gav ett mjukare/suddigare tryck medan en hård däckel gav ett hårt/skarpare tryck.
För vissa valörer som t.ex. 12 öre som trycktes i stora upplagor har dock plåtarna bytts ut, vilket gör att suddiga och oklara tryck även finns på tidigare nyanser.
Skuggade siffror syns allt som oftast på märken från senare nyanser (tryckningar/leveranser).
En annat plåtslitage är tjocka siffror som är karakteristiskt för 12 öringens k och l nyanser. Efter dessa tryckningar har de slitna plåtarna troligen bytts ut mot nya. Tjocka siffror kan ibland även ses på 30 öresvalören.

17c_stor
3 öre

17d_brevUpplaga 9 712 100

Mer info

 

 

18a_stor
4 öre

Upplaga 1 100 900

Mer info

 

 

19d_stor
5 öre

Upplaga 2 593 800

Mer info

 

 

20j_stor
6 öre
20f2_stor
6 öre

Upplaga 5 610 500

Mer info

 

 

21g_stor
12 öre

Upplaga 72 756 400

Mer info

 

 

22g_stor
20 öre

Upplaga 2 804 600

Mer info

 

 

23c_stor
20/20 öre

Dubbeltrycket 20 på 20 öre
Upplaga 180 000

Mer info

 

24d_stor
24 öre

Upplaga 3 507 000

Mer info

 

 

25d_mork_stor
30 öre

33ore_postanvisningsklippUpplaga 6 691 700

Mer info

 

 

26d_stor
50 öre

Upplaga 1 849 700

Mer info

 

 

27a_stor
1 riksdaler

Upplaga 590 500

Mer info

 

 

Varianter

spegeltryck_12ore_stor
Spegeltryck

 

Spegeltryck finns på samtliga valörer.

Även partiella spegeltryck borde gå att finna på samtliga valörer.

 

 

Samtliga valörer finns tryckta på sk. kartongpapper, ett tydligt kraftigare papper.

Diverse varianter

Skuggade siffror finns på samtliga valörer.

Färgad linje i marginalen

Dragspel

Tandningsfel

1 trackback/pingback

  1. Nyanser Ringtyp tandning 14 | SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar