5 öre posthorn

43_liten

5 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan

Total upplaga 29 500 000 märken under åren 1886-1891.

Märket ersatte 5 öre Ringtyp tandning 13 och ersattes i sin tur av 5 öre Oscar II i koppartryck.

5 öre var portot för vanliga inrikes brevkort, en valör som i det närmaste exploderade i åtgång kring sekelskiftet då det blev väldigt populärt att skicka vykort och julkort. Vid tiden för Ringtypsmärket var det vanligtvis brevkort utan vackra motiv som skickades.
Valören användes även flitigt på postanvisningar tillsammans med 20 öre och även som kompletteringsvalör på andra försändelser som rek och ass brev.

43_stpl_28_10_1885
28.10.1885

Valören utgavs 24.5.1886 och den tidigaste kända avstämplingen (år 2015) är 9.7.1886.
Det finns inga kända märken med posthorn avstämplade innan 1886.
Det här avbildade märket är tydligt avstämplat 28.10.1885 (kan inte vara 1886). Detta är en teoretisk och faktamässig omöjlighet då Postverket inte börjat använda kontrolltecknet vid tiden för märkets användning. Med största sannolikhet är det istället så att märket är stämplat 28.10.1886 men med felaktig årtalssiffra 5.

 

Nyanser

43a
43a

Matt blågrön (Facit-Nr 43a)
Färgstyrka 4-5
Vanligt papper

Utgivet 1886, normalt avstämplade 1886-1888
Upplaga 8 000 000

 

 

43b
43b

Grön – Mörkgrön (Facit-Nr 43b)
Rent och skarpt tryck (även med ljus omramning)
Färgstyrka 5-9
Vanligt papper

Utgivet 1886, normalt avstämplade 1886-1889
Upplaga 8 000 000

Nyansen finns även med ljus omramning där de yttre ramlinjerna är ljusare (tunnare tryckta) än den övriga märkesbilden.

43c
43c

Grön – Djupgrön (Facit-Nr 43c)
Med ett gulaktigt inslag i färgen
Färgstyrka 6-8
Vanligt papper

Utgivet 1888, normalt avstämplade 1888-1889
Upplaga 7 000 000

 

43d
43d

Grön – Mörkgrön (Facit-Nr 43d)
Färgstyrka 6-9
Gulaktigt papper

Utgivet 1889, normalt avstämplade 1889-1891
Upplaga 5 000 000

 

 

43e
43e

Smaragdgrön (Facit-Nr 43e)
Färgstyrka 5-7
Gulaktigt papper

Utgivet 1890, normalt avstämplade 1890-1891
Upplaga 1 500 000

 

 

Varianter

43v2
43v2 spegeltryck

Spegeltryck (Facit-Nr 43v2)

Tydligt genomlysande tryck.

 

 

 

2posthorn_b
43v3 del av 2 posthorn

Del av 2 posthorn på baksidan (Facit-Nr 43v3)

Uppstod när tryckarken placerades felaktigt i tryckpressen, precis som förskjutna tryck och märken med del av flera vattenmärken på t.ex. Oscar II koppartryck.

 

 

 

152767
Del av marginalposthorn

Del av marginalposthorn

I tryckarkets 4 hörn finns posthorn i större format och med dubbla konturer.
Dessa förkommer ytterst sällan på frimärkena.
De skiljer sig från de vanliga posthornen genom att de är placerade i hörnen.

 

 

43v4
43v4 skuggad siffra

Skuggad siffra (Facit-Nr 43v4)

Även kallat streckad siffra.
Tryckfärg har kommit på den vita siffran som skulle vara otryckt.
Uppstår normalt på slitna plåtar och är inte lika tydligt som på t.ex. Ringtyp tandning 14.

 

 

43_dragspel
Dragspel

Dragspel

Ett pappersveck som uppstått innan tryckningen och därmed givet ett mer eller mindre tydligt otryckt pappersfält.

 

 

 

Vidare finns som på alla andra Ringtypsmärken många olika rambrott och stukade ramhörn m.m.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar