Danska frimärken

Här finns en del grundläggande information om de tidiga danska frimärkena.

Otandade med valörer i RBS

Otandade med punkterad bakgrund 1854-1857

Otandade med linjerad bakgrund 1858-1862

Genomstick 1863

Stor Ovaltyp 1864-1870

Tvåfärgad typ med valörer i Skilling 1870-1874

Tvåfärgad typ med valörer i ören 1875-1905

Påtryck på tvåfärgad typ 1904-1915

Vapentyp 1882-1902

Påtryck på vapentyp 1904