Danska frimärken

Kjøbenhavns Philatelist Klub (KPK) har på sin hemsida kpk.dk stora mängder information om de äldre danska frimärkena. I menyn finns under fliken ”Studieområder” länkar till undersidor för klubbens olika studiegrupper. Här finns bl.a. många bilder av de helark som finns i Postmuseums (Enigma) samlingar.

Här nedan finns en del grundläggande information om de tidiga danska frimärkena.

Stor Ovaltyp 1864-1870