4 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplagan för 4 öres valören var 20 500 000 märken.
Frimärkena blev ogiltiga för frankering 31.12.1910.

Nyanser

Det finns 9 olika nyanser varav 5 huvudnyanser och 4 undernyanser.
Dessa undernyanserna är de gråsvarta och svarta nyanserna (a2, a3, c2, c3) som alla är mycket ovanliga framför allt de svarta (a3, c3) är mycket sällsynta. Dessa bör endast införskaffas med nyansintyg.

Mörkgrå (Facit-Nr 29a1)
Färgstyrka 6-7
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1880
Upplaga ca 400 000

29a1
29a1

Gråsvart (Facit-Nr 29a2)
Färgstyrka 8-9
Vanligt papper

Svart (Facit-Nr 29a3)
Färgstyrka 10
Vanligt papper

Ljusgrå – Grå (Facit-Nr 29b)
Färgstyrka 3-5
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1883
Upplaga ca 6 000 000

29b
29b

Mörkgrå (Facit-Nr 29c1)
Färgstyrka 6-7
Hårt vitt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883
Upplaga ca 200 000

29c1
29c1

Gråsvart (Facit-Nr 29c2)
Färgstyrka 8-9
Hårt vitt papper

Svart (Facit-Nr 29c3)
Färgstyrka 10
Hårt vitt papper

29d – grå

Grå – Djupgrå (Facit-Nr 29d)
Färgstyrka 5-8
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga ca 3 000 000

Ofta dåligt täckande färg som vanligtvis ses som suddigt vitfläckigt tryck i valörcirkeln.

29d – djupgrå
29e_ljus
29e – ljus

Ljusgrå – Djupgrå (Facit-Nr 29e)
Färgstyrka 3-8
Efterglättat eller mjukt papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1886
Upplaga ca 5 500 000

29e – mörk

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar