1 krona Ringtyp tandning 13

1 kronors valören ersatte den tidigare 1 riksdalern i mars 1878.

Den totala upplagan för 1 kronors valören var ca 1 000 000 märken.
Frimärkena blev ogiltiga för frankering 31.12.1910.

Nyanser

Det finns 6 olika nyanser.
De två sista nyanserna (e och f) är tryckta på mjukt eller efterglättat papper medan de övriga är tryckta på vanligt papper.
Även denna valören förkommer på hårt vitt papper under åren 1882-1883, det är d-nyansen.

Facit-Nr 38a
Orangebrun, färgstyrka 4-6
Blå, färgstyrka 4-5
Vanligt papper
Utgivet i mars 1878
Normalt avstämplade 1878-1879
Upplaga ca 100 000

38a
38a

Facit-Nr 38b
Gulbrun, färgstyrka 4-6
Mörkblå, färgstyrka 7-9
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1881
Upplaga ca 170 000

38b
38b

Facit-Nr 38c
Orangebrun, färgstyrka 4-6
Blå, färgstyrka 5-8
Vanligt papper
Utgivet 1881
Normalt avstämplade 1881-1883
Upplaga ca 150 000

c-nyansen har samma färgbeteckning som a-nyansen men skiljer sig genom att de oftast är senare stämplade (sent stämplade a-nyanser finns), den blå färgen är något mörkare och den orangebruna färgen är något skarpare jämfört med a-nyansen som är något ”orenare” i färgen och trycket.

38c
38c

Facit-Nr 38d
Gråaktigt brun, färgstyrka 4-6
Blå, färgstyrka 4-6
Hårt vitt papper
Utgivet 1881
Normalt avstämplade 1881-1883
Upplaga ca 150 000

38d
38d

Facit-Nr 38e
Gulaktigt orangebrun, färgstyrka 5-7
Mörkblå, färgstyrka 7-9
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1885
Upplaga ca 170 000

38e
38e

Facit-Nr 38f
Gulaktigt brun – Gulbrun, färgstyrka 4-6
Blå, färgstyrka 4-6
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1885
Upplaga ca 110 000

38f
38f
38f2
38f

Facit-Nr 38g
Gulaktigt brun – Gulbrun, färgstyrka 4-6
Blå, färgstyrka 4-6
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1886
Upplaga ca 130 000

Enheter

Större stämplade enheter av denna valören finns det relativt gott om. Största kända enhet i stämplat skick är ett helt ark med 100 märken, av denna enhet finns flera kända båda utan och med bevarade arkmarginaler.

Enheterna har i regel en paketstämpel som t.ex. STOCKHOLM PAKET beroende på att de oftast suttit på paketavier.

38_10_block
10-block STOCKHOLM PAKET STADEN 6.7.1881
38_ark
Stämplat ark STOCKHOLM PAKET STADEN 15.7.1882