Lilla Riksvapnet

Märkena användes som kompletteringsvalörer eller för porton för t.ex. trycksaker och korsband.
Märkena utgvas på två olika pappersorter. Först på papper med vattenmärke krona och sedan på papper med vattenmärke linjer och bokstäver.
De senare med vattenmärke linjer finns dessutom med två något olika tandningar, nämligen arktandning och kamtandning.
Märken med vattenmärke krona finns endast med arktandning.
Märken med vattenmärke våglinjer finns med både ark- och kamtandning.
Kamtandade helark är vanliga och fanns till försäljning hos Postens filateliavdelning framtill 1960-talet till nominellt värde. Priset var alltså 1 krona för ett ark med 1 öres, 2 kronor för ett ark med 2 öres, 3 kronor för ett ark med 3 öres och 4 kronor för ett ark med 4 öres. Många samlare köpte hela buntar med ark vilket gjort att många ark finns bevarade idag. De arktandade helarken (vattenmärke våglinjer) är inte särskilt vanliga.

68helark
Helark med arktandning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73helark
Helark med kamtandning
162121
Originalförpackning med 20 ”halfark”

Vattenmärke krona

1 öre Lilla Riksvapnet, vm krona

Samtliga märken har arktandning.
Det finns märken med rättvänt och med omvänt vattenmärke.
Alla märken är tryckta i samma svarta nyans.
Färgstyrkan varierar något men samtliga märken betecknas trots det som svarta.

71_stor
68
68helark
Helark

Svart (68)
Färgstyrka 8-10
Arktandning

 

 

 

2 öre Lilla Riksvapnet, vm krona

Samtliga märken har arktandning.
Det finns märken med rättvänt och med omvänt vattenmärke.
Alla märken är tryckta i samma nyans. Färgstyrkan varierar något.

72_stor
69
69helark
Helark

Gulorange (69)
Färgstyrka 4-6
Arktandning

 

 

 

4 öre Lilla Riksvapnet, vm krona

Samtliga märken har arktandning.
Det finns märken med rättvänt och med omvänt vattenmärke.
De båda nyanserna skiljs genom att a-nyansen har ett tydligare blått inslag och är normalt något mörkare än b-nyansen som ser ”tunnare” ut i färgen.

70a_stor
70a
70helark
Helark

Blålila (70a)
Färgstyrka 5-6
Arktandning

 

 

 

70b_stor
70b

Blåaktigt lila (70b)
Färgstyrka 4-5
Arktandning

 

 

 

74v2_stor
70v

V i SVERIGE skadat nertill (70v).
Varianten finns på båda utgåvorna d.v.s. både med vattenmärke krona och linjer.
Bilden visar ett märke med vm linjer, men varianten ser givetvis ut på samma sätt på båda utgåvorna.

Återfinns i position 4 (4:e märket i översta raden från vänster räknat) på vissa ark.

 

 

Vattenmärke våglinjer

71cz
cz

De olika vattenmärkena

Vattenmärkena betecknas hur de ser ut när man ser dem från frimärkets baksida.
Vattenmärket KPV / bz (bokstäver) är placerat över en vågrätt linje i arken och förkommer normalt två gånger på ett ark, oftast i arkets övre eller nedre del.

cc = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet
cz = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet samt bokstäver
cx = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet
cxz = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet samt bokstäver

 

 

 

 

 

1 öre Lilla Riksvapnet, vm våglinjer

Kamtandning är det vanligaste, men även arktandade märken finns.

Vattenmärken:
cc = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet
cz = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet samt bokstäver
cx = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet
cxz = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet samt bokstäver

Alla märken är tryckta i samma svarta nyans.
Färgstyrkan varierar något men samtliga märken betecknas trots det som svarta.

71_stor
71

Svart (71)
Färgstyrka 8-10
Arktandning eller kamtandning

 

 

 

2 öre Lilla Riksvapnet, vm våglinjer

Kamtandning är det vanligaste, men även arktandade märken finns.

Vattenmärken:
cc = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet
cz = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet samt bokstäver
cx = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet
cxz = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet samt bokstäver
Det finns även märken helt utan vattenmärke

72a_stor
72a

Gulorange (72a)
Färgstyrka 3-4
Kam- eller arktandning

 

 

 

72b_stor
72b

Orange (72b)
Färgstyrka 4-5
Kam- eller arktandning

 

 

 

3 öre Lilla Riksvapnet, vm våglinjer

73helark
Helark med kamtandning

Kamtandning är det vanligaste, men även arktandade märken finns.

Vattenmärken:
cc = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet
cz = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet samt bokstäver
cx = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet
cxz = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet samt bokstäver

73a_stor
73a

Brun (73a)

Huvudsakligen kamtandning

 

 

 

73b_stor
73b

Djupbrun (73b)

Huvudsakligen kamtandning

 

 

 

4 öre Lilla Riksvapnet, vm våglinjer

74_helark_arktandning
Helark med arktandning

Kamtandning är det vanligaste, men även arktandade märken finns.

Vattenmärken:
cc = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet
cz = linjer från övre vänstra hörnet ner mot det nedre högra hörnet samt bokstäver
cx = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet
cxz = linjer från övre högra hörnet ner mot det nedre vänstra hörnet samt bokstäver
Det finns även märken helt utan vattenmärke

De båda nyanserna skiljs genom att a-nyansen har ett tydligare blått inslag och är normalt något mörkare än b-nyansen som ser ”tunnare” ut i färgen.

74a_stor
74a

Blålila (74a)
Färgstyrka 5-6
Kam- eller arktandning

 

 

 

74b_stor
74b

Blåaktigt lila (74b)
Färgstyrka 4-5
Kam- eller arktandning

 

 

 

74v2_stor
74v2

V i SVERIGE skadat nertill (74v2).
Varianten finns på båda utgåvorna d.v.s. både med vattenmärke krona och linjer.

Återfinns i position 4 (4:e märket i översta raden från vänster räknat) på vissa ark.

 

 

 

Privata påtryck

Samtliga är gjorda på märken med vattenmärke våglinjer (och KPV).

72_gothia_stor

GOTHIA 61

Frimärksutställning på nöjesfältet Liseberg i Göteborg 14-23 juli 1961.

 

 

frima 65
Var en frimärksutställning i Malmö 1965.
Påtrycken placerades så att vartannat märke är med respektive utan påtryck.
Alla 4 valörerna finns med rött påtryck. 2 öre finns även med svart påtryck.

Det finns även några häften med privata påtryck på märkena, som t.ex. Trollhättans Filatelistförening 40 år 1979 och frimärksutställningen SOLEX 82 i Sollentuna.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar