24 öre Vapentyp

Upplagan för 24 öre var 9 426 900 fördelad på 48 leveranser till Frimärksförrådet 6.6.1858 – 26.3.1872. Av dessa har ca 4 119 100 fått 1855 års tandning och 5 307 800 har 1865 års tandning.

Nyanser

Leveranser

Grundtyper, plåtfel och varianter

Enheter

Valörens huvudsakliga syfte vid utgivningen 1.7.1858 var för inrikes brev i 2:a viktklassen (12+12 öre) och för 1:a viktklassen till Norge (24 öre). Därutöver användes 24 öre ofta för 36 öres portot till Danmark och 72 öre till Frankrike, Nederländerna eller ”södra delarna” av Tyskland.
Eftersom 3st 24 öre användes i tämligen stor omfattning finns en hel del 3-strip av de tidigare nyanserna bevarade.

Senare när portona ändrades kom den ofta att användas för inrikes rekbrev i 1:a vk och på 1:a brev till Storbritannien eller Schweiz i 1:a viktklassen.