Militär

Svenska militära svarsmärken
Märkena var placerade under fliken på militärbreven som delades ut gratis till tjänstgörande inom militären. Kuverten användes av den tjänstgörande för gratis porto och svarsmärket klipptes ut för att användas som portofritt svar till den tjänstgörande. Skillnaden mellan de olika utgåvorna är oftast klipplinjerna, vilket gör att märkena ska ha kvar klipplinjerna. I några fall skiljer sig även tryckfärgen helt.

Mer info om de olika svarsmärken finns på denna pdf militära svarsmärken

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar