6 skilling banco

Nyanser och tryckleveranser

Varianter och plåtfel

Eftertryck


Valören var en kompletteringsvalör som huvudsakligen användes på utrikes brev.
Merparten av alla 6 skillingar har en sidvänd STOCKHOLM stämpel. De flesta postkontoren fick endast märken från första leveransen (a- och b-nyanser). Några orter fick senare leveranser men nästan alla 6 skillingar på medeltjockt papper användes i Stockholm och här frankerade man nästan uteslutande märkena liggande.

Valören är sällsynt på inrikes brev.

Inrikes 12 skilling brev i 3:e vk från GISLAWED (alltid otydliga stämplar) 23.1.1858

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar