9 öre Vapentyp

9 öres valören är den enda i serien som inte trycktes under hela perioden fram till 1872. Sparres tryckeri gjorde endast 8 leveranser till Postverket där den sista är daterad 18.8.1865. Den totala upplagan var ca 1 172 100 vilket var en liten upplaga på denna tiden.

Nyanser

Leveranser

Grundtyper, plåtfel och varianter

Enheter

Valörens huvudsakliga syfte var två exemplar för närportot till Danmark eller för trycksaker till utlandet (9 eller 9+5 öre) men den användes också som kompletteringsvalör. Åtgången var begränsad och den avlystes i mars 1866 då närportot till Danmark tagits bort. Efter detta skedde inga nya leveranser av valören från Postverket till postkontoren, men den fortsatte att användas.