4 skilling banco

Valören för inrikes brev i 1:a viktklassen och därav den klart största upplagan av skillingvalörerna. Totalt förbrukades ca 6,6 miljoner 4 skillingar.

Nyanser

Tryckleveranser

Varianter och plåtfel

Eftertryck

Valörens huvudsakliga syfte var för inrikes brev i 1:a viktklassen. Exemplet nedan (ex Lennart Järnum) är det vackraste av de två kända breven avstämplade första dagen, båda från UPSALA. Sveriges första förstadagsbrev.

1.7.1855 UPSALA, ex Lennart Järnum