5 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplagan var 15 600 000 märken.

Nyanser

Frimärket 5 öre Ringtyp tandning 13 kan delas upp i 11 olika nyanser.

Grågrön (Facit-Nr 30a)
Färgstyrka 6-7
Ganska matt färg
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1878
Upplaga ca 400 000

30a
30a

Matt blåaktigt grön (Facit-Nr 30b)
Färgstyrka 5-8
Oren färg
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1880
Upplaga ca 1 000 000

30b
30b

Grön (Facit-Nr 30c)
Färgstyrka 5-8
Fylligt och slätt tryck
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1881
Upplaga ca 1 400 000

30c
30c

Klargrön (Facit-Nr 30d)
Färgstyrka 4-6
Vanligt papper
Utgivet 1880
Normalt avstämplade 1880-1882 (huvudsakligen 1881)
Upplaga ca 1 000 000

30d
30d

Denna nyansen (30d) är känslig för svavelväte, färgen svartnar.

Blekt blåaktigt grön (Facit-Nr 30e)
Färgstyrka 3-5
Hårt vitt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883
Upplaga ca 1 200 000

30e
30e

Olivgrön – Gråaktigt olivgrön (Facit-Nr 30f)
Färgstyrka 4-7
Vanligt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883 (huvudsakligen 1883)
Upplaga ca 1 200 000

30f
30f

Mattgrön (Facit-Nr 30g)
Färgstyrka 5-7
Ganska jämnt tryck
Hårt vitt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883
Upplaga ca 1 000 000

30g
30g

Blåaktigt grön-mörkgrön (Facit-Nr 30h)
Färgstyrka 5-8
Slätt eller kornigt tryck
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga ca 2 200 000

30h, med slätt tryck
30h_kornigt_tryck
30h, med kornigt tryck

Denna nyansen på både 30h och 30i varierar ganska mycket:
Tryckfärgen har ett mer eller mindre tydligt blått inslag och varierar från grön till mörkare grön. Trycket varierar från slätt till kornigt. Färgen är ibland dåligt täckande (kornigt tryck).

Blåaktigt grön-mörkgrön (Facit-Nr 30i)
Färgstyrka 5-8
Slätt eller kornigt tryck
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1885
Upplaga ca 2 600 000

30i, grön
30i, blåaktigt mörkgrön

Gulaktigt grön (Facit-Nr 30j)
Färgstyrka 4-6
papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1885
Upplaga ca 800 000

30j
30j

Grön – Mörkgrön (Facit-Nr 30k)
Färgstyrka 6-8
Skarpt tryck
papper
Utgivet 1885
Normalt avstämplade 1885-1886
Upplaga ca 2 800 000

30k
30k

Varianter

Skadade ramlinjer som stukade hörn och avbrutna linjer förekommer ganska ofta på denna valör precis som de övriga valörerna.

På frimärket här nedan är det övre högra hörnet stukat med en uppåt riktat streck, orsakat av en skruv med vilka plåtdelarna skruvades upp på en träplatta.

Stukat övre höger hörn, skruvavskav

Skuggad siffra (Facit-Nr 30v3)
Även kallad streckad siffra.

30v3
Skuggad siffra

Oregelbundna färgstreck på valörsiffran. Uppträder normalt när märkena är tryckta med slitna plåtar. Ju tydligare och kraftigare skuggningen är desto intressantare är den.
Förekommer ganska ofta.

Spegeltryck (Facit-Nr 30v2)

Tydligt genomlysande tryck så att märkesbilden tydligt kan ses från baksidan.
Bilden är spegelvänd och kallas därför spegeltryck.

30v2
30v2 spegeltryck

När de tryckta arken lades på varandra innan tryckfärgen torkat hamnade ibland mindre färgpigment på baksidan av frimärkena. Dessa kallas ibland för abklatsch.

30_abklatsch
30 med abklatsch

Enheter

Det finns en hel del stämplade enheter som t.ex. 4-block bevarade av 5 öres valören, men de är inte särskilt vanliga.

Frankeringar

5_20_postanvisningsklipp
5+20 öres postanvisningsklipp

Den klart vanligaste förekommande frankering med 5 öre är postanvisningar med 25 öres porto, dessa är normalt frankerade med 5+20 öres märken men ses ibland även med andra kombinationer som 5+10+10 öre eller 5×5 öre.

25_ores_postanvisningsklipp
Postanvisningsklipp frankerat med 5×5 öre för 25 öres porto

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar