6 öre ringtyp tandning 14

Valören 6 öre ingick inte i den tidigare utgåvan med Vapentyp och Liggande Lejon. Syftet med valören var huvudsakligen portot för inrikes trycksaker som varit 6 öre sedan 1865 och tidigare frankerats med två exemplar av 3 öre.
Totala upplagan för valören 6 öre med tandning 14 är 5 610 500 (56 105 ark) fördelade på 11 nyanser. Tre av nyanserna, f-h, urskiljer sig tydligt genom sin grå färg, som lätt förväxlas med den matt blålila i-nyansen. Framför allt den blåaktigt grå h-nyansen kan lätt förväxlas med färgstarka matt blålila i-nyanser.
På denna precis som de övriga tandning 14 är det de tidiga nyanserna som har en mindre upplaga och därav svårare att hitta som stämplade.
Upplagan för de flesta nyanserna är uppskattad (kursiv stil), baserad på den totala upplagan under perioden och ofta de förekommer i förhållande till varandra.
Normal avstämpling avser när nyansen tidigast kan vara använd och sista normala användning, tidigare avstämplar bör inte kunna förekomma men senare finns.

Nyanser

Facit-NrBenämning och färgstyrkaPapperNormal avstämplingUpplaga
20abrunaktigt mörklila 8-6gulaktigt tunnare07.1872-187336000
20bultramarinviolett 9-6gulaktigt07.1872-1873650000
20cultramarinviolett 9-6vitt08.1872-1873200000
20dblåaktigt lila 7-5vitt08.1873-1875197100
20erödaktigt violett 8-6vitt10.1873-1875180000
20fbrunaktigt olivgrå 8-6vitt05.1874-1875200000
20golivgrå – grå 7-5vitt05.1874-1875200000
20hblåaktigt grå 7-5vitt05.1874-1875100000
20imatt blålila 4-2vitt10.1874-1876251100
20jlila – blåaktigt lila 6-4vitt1875-18771800000
20krödlila – rödaktigt lila 7-4vitt1875-18771800000

20a) brunaktigt mörklila 8-6
Den första nyansen är tryckt på ett gulaktigt slätt något tunnare och svagt genomlysande papper. Från den första tryckleveransen daterad 1.7.1872 och normalt avstämplade under 1872 eller början av 1873.

Denna den första och klart ovanligaste nyansen skiljs enkelt från de andra, dels genom det tunnare gulaktiga pappret och dels genom den något brunaktiga nyansen.

20b) ultramarinviolett 9-6
Tryckta på gulaktigt slätt papper som inte är lika tunt och genomlysande som på a-nyansen. Färgen och trycket varierar från fet färg (slätare tryck) till torr färg (kornigare tryck). Finns redan i den första tryckleveransen och hela den 2:a och 3:e tryckleveransen består av b-nyanser.

20c) ultramarinviolett 9-6
Som b-nyansen men tryckta på vitt papper. Tillhör den 4:e tryckleveransen daterad 13.8.1872 och normalt avstämplade under 1873.

20d) blåaktigt lila 7-5
Det släta trycket är riktmärket för d-nyansen som är tryckt på vitt papper. Kommer från den 5:e tryckleveransen daterad 23.8.1873 och normalt avstämplade sent 1873 och ända fram till 1875.

20e) rödaktigt violett 8-6
Färgen är ren till något nedmattad. Tryckta på vitt papper. Från den 6:e tryckleveransen daterad 4.10.1873 och normalt avstämplade under 1874 och 1875.

De grå nyanserna från lev 7 och 8 under 1874 var ej avsiktliga utan beror på obeständiga färger som tidigt förändrades till grå. De tre olika nyanserna går in i varandra och är mer nyansgrupper. De olika inslagen i den grå färgen beror på mängden av de olika färgämnena som blandades i den violetta färgen.
i-nyansen förväxlas felaktigt ofta med de grå nyanserna.

20f) brunaktigt olivgrå 8-6
Med ett brunaktigt eller olivaktigt (grönaktigt) inslag i färgen. Mörkare exemplar har ett tydligt brunaktigt olivgrått inslag jämfört med de andra två grå nyanserna. Tryckta på vitt papper från tryckleverans 7 och 8 daterade 30.5.1874 respektive 25.8.1874. Normalt avstämplade under 1874 eller 1874.

Övergångsnyanser mellan f och g med ett olivt inslag är svåra att särskilja. Den brunaktiga f-nyansen är normalt något mörkare och mindre klar i färgen.

20g) olivgrå – grå 7-5
den renaste grå av de tre nyanserna. De ljusare märkena är utan synbart olivt inslag medan de mörkare har ett svagare olivt inslag jämfört med f-nyansen. Tryckta på vitt papper från tryckleverans 7 och 8 daterade 30.5.1874 respektive 25.8.1874. Normalt avstämplade under 1874 eller 1874.

20h) blåaktigt grå 7-5
Det blå inslaget i färgen är svårt att uppfatta men färgen är orenare än de rent grå g-nyanserna och inget olivt eller brunt inslag finns. Färgsvaga exemplar kan lätt förväxlas med färgstarka i-nyanser. Tryckta på vitt papper från tryckleverans 7 och 8 daterade 30.5.1874 respektive 25.8.1874. Normalt avstämplade under 1874 eller 1874. Den klart ovanligaste av de tre grå nyanserna.

20i) matt blålila 4-2
Blek färg med suddigt tryck som ofta misstas för en grå nyans. Tryckta på vitt papper och utgör tryckleverans 9 daterad 5.10.1874 med en upplaga på 251100 märken som normalt är avstämplade under 1875. De med lägst färgstyrka skiljer sig mycket från de med hög färgstyrka.

20i_fargstyrkor
20i olika färgstyrkor

20j) lila – blåaktigt lila 6-4
Färgen blir åter ”normal” lila. j-nyansen har ett blått inslag till skillnad från det röda inslaget hos k-nyansen. Tryckta på vitt papper och ses från den 10:e tryckleveransen och framåt. Normalt avstämplade sent 1875 och fram till år 1877.

j- och k-nyanserna går in i varandra men skiljs genom att:
j har ett mer blått inslag i färgen
k har ett mer rött inslag i färgen

Dessa båda utgör hela upplagan under åren 1875-1877 med en total upplaga på 3 634 000.

20k) rödlila – rödaktigt lila 7-4
En dragning åt rött i färgen jämfört med j-nyansen som är mer blå. Tryckta på vitt papper och ses från den 10:e tryckleveransen och framåt. Normalt avstämplade sent 1875 och fram till år 1877.

Tryckleveranser

Den totala tryckta upplagan för 6 öre är 5 610 500 fördelad på följande leveranser.
Nyanserna är inte med säkerhet knutna till respektive leverans. Uppgifterna bygger på den i 1963 års handbok gjorda uppställningen.

LeveransDatumUpplagaNyanser
101.07.187272 300a, b
202.07.1872400 000b
301.08.1872190 000b
413.08.1872200 000c
523.08.1873197 100d
604.10.1873180 000e
730.05.1874200 000f, g, h
825.08.1874286 000f, g, h
905.10.1874251 100i
  
 Från 1875 finns endast uppgifter om den totala upplagan. Flera leveranser gjordes men p.g.a. inga uppgifter finns är de här sammanslagna till en leverans.
    
10-1875-18773 634 000j, k

Användningen

Syftet med den nya valören 6 öre var för användningen av inrikes trycksaker.

Men användes även på trycksaker till utlandet.

Och som kompletteringsvalör på både inrikes och utrikes brev.

1 trackback/pingback

  1. 6 öre Ringtyp tandning 14 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar