3 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplagan för 3 öres valören var 19 800 000 märken.
Frimärkena blev ogiltiga för frankering 31.12.1910.

Nyanser

Det finns 8 olika nyanser.
Den ovanligaste är c-nyansen med en upplaga på endast 100 000, den är även den klart mörkaste nyansen som tydligt skiljer sig från de övriga.
De tre sista nyanserna (f, g, h) är tryckta på mjukt eller efterglättat papper medan de övriga är tryckta på vanligt papper.

Även denna valören förkommer på hårt vitt papper under åren 1882-1883, det är e-nyansen.

 

3 öre ringtyp tandning 13 nyans a
28a

Gulaktigt orangebrun (Facit-Nr 28a)
Färgstyrka 5-6
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1878
Upplaga ca 3 000 000

 

28b_gulaktigt_orangebrun
28b matt gulaktigt orangebrun
28b_orangebrun
28b matt orangebrun

Matt gulaktigt orangebrun – orangebrun (Facit-Nr 28b)
Suddigt tryck där SVERIGE ofta är svårläst
Färgstyrka 3-5
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1879
Upplaga ca 3 000 000

 

28c
28c

Mörkt orangeaktigt brun (Facit-Nr 28c)
Färgstyrka 5-9
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878
Upplaga ca 100 000

Den klart mörkaste nyansen med svarttillsats i färgen som gör att den ibland ser ”sotig” ut.

 

28d_ljus
28d , låg färgstyrka
28d_mork
28d , normal färgstyrka

Gulbrun – Gråaktigt gulbrun (Facit-Nr 28d)
Ganska rent tryck
Färgstyrka 2-5
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1882
Upplaga ca 6 000 000

 

28e
28e

Orangebrun (Facit-Nr 28e)
Rent och skarpt tryck
Färgstyrka 3-7
Vanligt papper (1879-1881) eller hårt vitt papper (1882-1883)
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1883
Upplaga ca 6 000 000

Denna nyansen finns även på det 1882-1883 förekommande hårda vita pappret.
Skulle kunna delas upp i två nyanser (som det är på de övriga valörerna):

  • 28e1 på vanligt papper
  • 28e2 på hårt papper

 

28f
28f

Gulbrun – Orangebrun (Facit-Nr 28f)
Färgstyrka 4-6
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga ca 800 000

 

28g
28g

Djupt orangebrun (Facit-Nr 28g)
Färgstyrka 7-8
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1886
Upplaga ca 400 000

 

28h
28h

Gulbrun – Gulaktigt orangebrun (Facit-Nr 28h)
Färgstyrka 3-7
Efterglättat eller mjukt papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1887
Upplaga ca 400 000

 

 

Varianter

28v3
Skuggad siffra

Skuggad siffra (Facit-Nr 28v3)

Färg har kommit på den annars vita siffran.
Uppstår normalt på slitna plåtar.

 

 

 

Varianter som t.ex. rambrott och vita fläckar finns på denna valören precis som på de övriga öresvalörerna av Ringtyp.

Enheter

28_4_block
4-block 3 öre Ringtyp tandning 13

Enheter som 4-block och 4-strip är inte vanliga men ses oftare än på de andra öresvalörerna av Ringtyp tandning 13.

4 stycken 3 öres användes tämligen ofta för det normala 12 öres inrikesportot vilket gjort att det finns fler 4-block och 4-strip av denna valören än de övriga (frånsett 1 krona).

Även andra enheter som 3-strip och 2-strip (par) finns det ganska rikligt av.

28_4_strip
4-strip 3 öre Ringtyp tandning 13

 

 

 

 

 

Bli först med att kommentera