3 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplagan för 3 öre valören med tandning 13 var 19 800 000 märken.
Frimärkena blev ogiltiga för frankering 31.12.1910.

Nyanser

Det finns 8 olika nyanser. De tre sista nyanserna (f, g, h) är tryckta på mjukt eller efterglättat papper medan de övriga är tryckta på vanligt papper. Men e-nyansen finns även på det hårda vita pappret använt omkring år 1882.
Den ovanligaste är c-nyansen med en upplaga på endast 1000 ark (100 000 märken), den är även den klart mörkaste nyansen som tydligt skiljer sig från de övriga. Annars har de tre sista nyanserna minst upplaga vilket beror på att valörens huvudsakliga syfte på lokalbrev försvann när portot 1885 höjdes från 3 till 5 öre. Valören blev då en kompletteringsvalör med ganska liten åtgång.

Upplagorna är uppskattade baserade på den totala upplagan och sällsyntheten på respektive nyans.

Normal avstämpling avser när nyansen tidigast kan vara använd och sista normala användning, tidigare avstämplar bör inte kunna förekomma men senare finns.

Facit-NrBenämning och färgstyrkaPapperNormal avstämplingUpplaga
28agulaktigt orangebrun 6-5vanligt1877 – 18783 milj
28bmatt gulaktigt orangebrun – orangebrun 5-3vanligt1877 – 18793 milj
28cmörkt orangeaktigt brun 9-5vanligt1878100000
28dgulbrun – gråaktigt gulbrun 5-2vanligt eller hårt vitt1878 – 18826 milj
28eorangebrun 7-3vanligt1879 – 18836 milj
28fgulbrun – orangebrun 6-4mjukt1883 – 1884800000
28gdjupt orangebrun 8-7efterglättat1884 – 1886400000
28hgulbrun – gulaktigt orangebrun 7-3efterglättat eller mjukt1884 – 1887400000

28a) gulaktigt orangebrun 6-5
Från de första upplagorna med tandning 13. Tryckta på vanligt papper. Samtida med b-nyansen som har ett suddigare tryck och normalt lägre (matt) färgstyrka. Normalt avstämplade under 1877 och 1878. Upplagan är ca 3 miljoner märken eller 30 000 ark.


28b) matt gulaktigt orangebrun – orangebrun 5-3
Suddigt tryck där SVERIGE ofta är svårläst. Från de första upplagorna med tandning 13. Tryckta på vanligt papper. Samtida med a-nyansen som har ett klarare tryck och normalt högre färgstyrka. Normalt avstämplade under 1877 och 1878. Upplagan är ca 3 miljoner märken eller 30 000 ark.


28c) mörkt orangeaktigt brun 9-5
Den klart mörkaste nyansen med svarttillsats i färgen som gör att den ibland ser ”sotig” ut, men färgstyrkan kan även vara ganska låg. Trycket är ganska klart. Tryckta på vanligt papper. Upplagan är endast ca 100 000 märken eller 1 000 ark. Normalt avstämplade under 1878.


28d) gulbrun – gråaktigt gulbrun 5-2
Nyansen varierar från gulbrun till tydligt gråaktigt gulbrun och kan delas upp i dessa två grupper.
Trycket är ganska rent. Tryckta på vanligt papper. Normalt avstämplade under 1878-1882. Upplagan är ca 6 miljoner märken eller 60 000 ark.

Gulbruna nyanser (28d) nyanser:

Gråaktigt gulbruna nyanser (28d) nedan:

14 februari 1879 överlämnade Bagge 3 normalark till Postverket.

Otandade 3 öre tandning 13 kommer alla från dessa ark och benämns normalprov.

Gulbruna d-nyanser i förhållandevis normal färgstyrka (4) för nyansen.


28e) orangebrun 7-3
Rent och skarpt tryck på vanligt papper 1879-1881 och på hårt vitt papper 1882-1883. Färgen är normalt tydligt mer orange (mörkare) än på de tidigare mer gulaktiga d-nyanserna. Men ljusa e-nyanser kan vara svåra att skilja från d-nyanserna, dock är trycket renare och tydligare. Normalt avstämplade under 1879-1883. Upplagan är ca 6 miljoner märken eller 60 000 ark.


28f) gulbrun – orangebrun 6-4
Tryckta på mjukt papper vilket är det viktigaste kriteriet för f-nyansen. Ibland med dåligt täckande färg p.g.a. det mjuka pappret där färgen inte riktigt fäste ibland, som LÄRBO 1.12.1888 nedan. Normalt avstämplade under 1883 och 1884 men eftersom lokalportot 3 öre avskaffades är det inte ovanligt med senare avstämplingar eftersom valören därefter inte hade något syfte mer än som kompletteringsvalör. Upplagan är ca 800 000 märken eller 8 000 ark.


28g) djupt orangebrun 8-7
Tryckta på efterglättat papper med ganska mättad färg som gett en djup orangebrun nyans. Normalt avstämplade från 1884 fram till 1886. Upplagan var endast ca 400 000 märken eller 4 000 ark eftersom valörens syfte försvann när lokalportot ändrades 1885.


28h) gulbrun – gulaktigt orangebrun 7-3
Denna den sista nyansen varierar mycket färgstyrka som får nyansen att variera från gulbrun (de ljusare) till gulaktigt orangebrun (de mörkare). Trycka på efterglättat eller mjukt papper och normalt avstämplade under tiden 1884-1887. Upplagan var endast ca 400 000 märken eller 4 000 ark eftersom valörens syfte försvann när lokalportot ändrades 1885.


Varianter

Skuggad siffra (Facit-Nr 28v3). Färg har kommit på den annars vita siffran.
Uppstår normalt på slitna plåtar.

28v3
Skuggad siffra

Varianter som t.ex. rambrott och vita fläckar finns på denna valören precis som på de övriga öresvalörerna av Ringtyp.


Enheter

Enheter som 4-block och 4-strip är inte vanliga men ses oftare än på de andra öresvalörerna av Ringtyp tandning 13.

4 stycken 3 öres användes tämligen ofta för det normala 12 öres inrikesportot vilket gjort att det finns fler 4-block och 4-strip av denna valören än de övriga (frånsett 1 krona).

28_4_block
4-block 3 öre Ringtyp tandning 13
28_4_strip
4-strip 3 öre Ringtyp tandning 13

Även andra enheter som 3-strip och 2-strip (par) finns det ganska rikligt av.

1 trackback/pingback

  1. 3 öre Ringtyp tandning 13 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar