50 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplaga är 4 2oo ooo märken.

Nyanser

Märket delas i litteratur som t.ex. Facit upp i 8 olika nyanser.

Det hårda vita pappret användes för i princip alla valörerna under åren 1882-1883 men inte på 50 öres valören.
Här finns istället ett rent vitt papper som är tämligen likt det hårda pappret med skillnaden att det inte är hårt. Detta papper användes för upplagorna som ingår i e-nyansen.

Karmin (Facit-Nr 36a)
Färgstyrka 6-8
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1879
Upplaga ca 400 000

Trycket varierar från skarpt med slätt tryck till oskarpt med mindre väl täckande färg.

36a
36a

Karminrosa (Facit-Nr 36b)
Färgstyrka 4-5
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1880
Upplaga ca 500 000

Trycket är mer eller mindre slätt.

36b
36b

Violettaktigt karmin (Facit-Nr 36c)
Klar färg
Färgstyrka 6-7
Vanligt papper
Utgivet 1880
Normalt avstämplade 1880-1881
Upplaga ca 450 000

36c
36c

Matt violettaktigt karmin (Facit-Nr 36d)
Färgstyrka 3-5
Vanligt papper
Utgivet 1880
Normalt avstämplade 1880-1882
Upplaga ca 550 000

36d
36d

Rosa (Facit-Nr 36e)
Svagt violettaktigt inslag i färgen
Färgstyrka 3-5
Vitt rent papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883
Upplaga ca 550 000

36e
36e

Rosaröd – Röd (Facit-Nr 36f)
Färgstyrka 4-5
Vanligt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga ca 800 000

36f
36f

Röd – Karminröd (Facit-Nr 36g)
Färgstyrka 5-6
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga ca 200 000

36g
36g

Rosa- Karminröd (Facit-Nr 36h)
Färgstyrka 4-6
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1886
Upplaga ca 750 000

36h
36h

Varianter

Vit fläck under 5:an (Facit-Nr 36v4)

På valörcirkelns nedre kant finns en ”pärla”.

Samma variant finns även på 50 öres valören med blått posthorn på baksidan.

36v4
36v4

Vidare finns märken med skuggade siffror och skadade ramlinjer m.m.

Enheter

Det finns tämligen gott om enheter av 50 öres valören bevarade, men det är inte så lätt att hitta vackert stämplade enheter då de ofta suttit på t.ex. brev med högre assbelopp som oftast har ett ojämnt underlag p.g.a. baksidans sigill vilket gjort att stämplarna blivit ojämna och dessutom var Posten glada för att sätta många stämplar på breven.

Strip är nästan alltid lodräta, de vågräta enheterna är betydligt ovanligare på denna valören och alla andra äldre svenska märken. Detta beror på att personalen i postluckan normalt rev arken uppifrån och neråt.

36_4strip
4-strip stämplat i NORRKÖPING 4.9.1883

4-strip i god kvalité som detta är inte helt lätt att hitta.

4-block är ovanligare är 4-strip.