30 öre Vapentyp

Upplagan för 30 öre var 6 665 400 fördelad på 43 leveranser till Frimärksförrådet 6.6.1858 – 7.5.1872. Av dessa har ca 3 808 700 fått 1855 års tandning, ca 2 469 400 fick 1865 års tandning och exakt 387 300 fick 1872 års tandning.

Nyanser

Leveranser

Grundtyper, plåtfel och varianter

Enheter

Valören användes från början i stor omfattning på brev till Finland (och Ryssland) med portot 30 öre betalt till finska gränsen eller 60 öre betalt till mottagarens ort. Det fanns även ”halva porton” till Finland, som 90 öre för 1½ viktklass betalt till mottagarens ort. Även inrikes rekbrev i 1:a viktklassen 47 öre frankerades normalt med 30+5+12 öre.

90 öres porto där 3×30 öre användes gällde till Nederländerna och Schweiz. Dessa tidiga 60 och 90 öres porton har gjort att antalet 2-strip (par) och 3-strip är vanligare än de från senare tid, även om den sköra 1855 års tandning gjort att många delat sig redan vid frankeringen.

Kring 1867 minskade behovet av valören och tryckupplagorna minskade kraftigt men de ökade igen med leveransen 17.12.1870 inför det nya rekportot 30 öre som skulle införas 1.1.1871 som gav valören ett nytt logiskt syfte.

30 öre inrikes rekbrev