12 öre ringtyp tandning 14

Totala upplagan för valören 12 öre med tandning 14 är 72 756 400 (727 564 ark) fördelade på 16 nyanser. Frånsett a-nyansen så finns de tidiga nyanserna, åren 1872-1873, tryckta både på gulaktigt och vitt papper. Pappersfärgen kan göra att de ser olika ut, det gäller att studera exempelvis den helt infärgade valörcirkeln.
Upplagorna är frånsett a-nyansen uppskattad (kursiv stil), baserad på den totala upplagan under perioden och ofta de förekommer i förhållande till varandra.
Normal avstämpling avser när nyansen tidigast kan vara använd och sista normala användning, tidigare avstämplar bör inte kunna förekomma men senare finns.

Nyanser

Facit-NrBenämning och färgstyrkaPapperNormal avstämplingUpplaga
21agråaktigt blå, mattblå 5-4gulaktigt07.1872-12.1872501100
21bmatt ultramarinakigt blå 6-4gulaktigt1872-18730,7 milj
21cmatt ultramarinakigt blå 6-4vitt1872-18731 milj
21dultramarinblå 8-5gulaktigt1872-18730,7 milj
21eultramarinblå 8-5vitt1872-18741,5 milj
21fgrönaktigt blå 7-5gulaktigt1872-18730,5 milj
21ggrönaktigt blå 7-5vitt1872-18731 milj
21hklarblå 7-5gulaktigt1872-18732 milj
21iklarblå 7-5vitt1872-18752,5 milj
21jblekblå 4-3vitt10.1872-18754 milj
21kblå-ljusblå 7-4vitt04.1873-18755 milj
21lultramarinaktigt blå 8-4vitt04.1873-18755 milj
21mblå 7-5vitt05.1873-187616,5 milj
21nmörkblå 8-7vitt02.1874-18778 milj
21oultramarinaktigt blå 9-7vitt07.1874-18778 milj
21pmattblå-ljust mattblå 5-3vitt1876-187715 milj

21a) gråaktigt blå, mattblå 5-4
Första nyanser utgör troligen hela första tryckupplagan om 501 100 märken daterad 1.7.1872. Tryckta på det gulaktiga pappret. Trycket är rent och slätt med en väl täckande färg som kan se svagt grönaktig ut på grund av det gulaktiga pappret. Nyansen är oftast stämplad under 1872.

21b) matt ultramarinakigt blå 6-4
Till skillnad från a-nyansen har b-nyansen normalt en torrare färg som gett ett kornigare tryck jämfört med det släta trycket hos a-nyansen. Tryckta på gulaktigt papper. Stämplade från juli månad 1872 fram till år 1873.

21c) matt ultramarinakigt blå 6-4
Som b-nyansen men tryckta på vitt papper. Stämplade från juli månad 1872 fram till år 1873.

21d) ultramarinblå 8-5
Fet eller oljig färg som framträder kraftigare. De färgstarkaste märkena har en ”lysande” färg. Tryckta på det gulaktiga pappret. Normalt avstämplade under 1872 eller 1873.

21e) ultramarinblå 8-5
Som d-nyansen men på vitt papper. Normalt avstämplade under 1872 eller 1873 men ses även under 1874.

21f) grönaktigt blå 7-5
Trycket är mer eller mindre flammigt och kan även vara sammanflutet. Det grönaktiga inslaget i färgen är normalt svagt men skiljer f- och g-nyansen från de samtida. Tryckta på gulaktigt papper. Normalt avstämplade under 1873.

21g) grönaktigt blå 7-5
Som f-nyansen men på vitt papper vilket gör att de normalt ser mindre grönaktiga ut jämfört med f-nyansen. Normalt avstämplade under 1873.

21h) klarblå 7-5
En klar normalt ganska ljus färg. Nyansen kan även ha starkare mittparti och tunnare ramlinjer. Tryckta på gulaktigt papper. Normalt avstämplade under 1873.

21i) klarblå 7-5
Som h-nyansen men på vitt papper. Normalt avstämplade under 1873.

21j) blekblå 4-3
Dåligt täckande färg som kan vara svagt ultramarin. Förekommer troligen först i den 6:e tryckleveransen daterad 5.10.1872 och normalt avstämplade 1872-1875. Från denna nyansen och framåt är alla tryckta på vitt papper. Kan vara svår att skilja från c-nyansen.

21j har ibland en antydan till början av ”tjocka siffror” men inte lika tydligt som 21k och 21l.

Utmärkande för både k- och l-nyansen är de slitna tryckplåtarna som gett tjockare siffror och mer eller mindre slitna linjer runt mittpartiet. k-nyansen har en renare blå färg än l-nyansen som har ett mer eller mindre tydligt ultramarint inslag i färgen.

21k) blå – ljusblå 7-4
Blå färg som varierar. Mer eller mindre tjocka siffror med ”runda” konturer och ofta även med slitna linjer runt mittpartiet. Denna och l-nyansen utgör troligen tryckleveranserna 10-16 daterade 1.4.1873-24.4.1873. Tryckt på vitt papper och normalt avstämplade under 1873-1875.

21l) ultramarinaktigt blå 8-4
Ett ultramarint inslag i färgen som är mer eller mindre utpräglat skiljer den från k-nyansen. Mer eller mindre tjocka siffror med ”runda” konturer och ofta även med slitna linjer runt mittpartiet. Denna och k-nyansen utgör troligen tryckleveranserna 10-16 daterade 1.4.1873-24.4.1873. Tryckt på vitt papper och normalt avstämplade under 1873-1875.

21m) blå 7-5
Den stora upplagan gör att nyansen varierar. Trycket kan vara klart eller suddigt som på den mörkare n-nyansen. Kommer troligen från tryckleverans 17 daterad 26.5.1873 då ett plåtbyte skett och senare tryckleveranser. Tryckta på vitt papper och normalt avstämplade sent 1873 eller 1874.

Märket Filipstad 3.2.1873 är för tidigt stämplat, men signerat.

21n) mörkblå 8-7
Tätt och suddigt tryck där SVERIGE ofta är svårläst. Kommer troligen från tryckleverans 27-31 daterade 3.2.1874-20.6.1874. tryckta på vitt papper och normalt avstämplade 1874-1876.

Skillnaden mellan n- och o-nyansen är tydlig i bottentrycket som för n-nyansen är tät och suddig medan o-nyansen har ett klarare skarpare tryck.

21o) ultramarinaktigt djupblå 9-7
Skarpt tryck i kombination med den djupare färgen gör att nyansen framträder mer än de samtida. Ofta syns vita fläckar i trycket. Tryckta på vitt papper. Troligen från tryckleverans 32 daterad 14.7.1874 och senare tryck. Normalt avstämplade 1875-1877.

21p) mattblå-ljust mattblå 5-3
Matt och ljus färg samt de ofta förekommande vita fläckarna i trycket är karakteristiska för den sista nyansen. Tryckta på vitt papper. Troligen från tryckleverans 38 och senare. Normalt avstämplade under 1876 eller 1877.

Tryckleveranser

Den totala tryckta upplagan för 12 öre var smått otroliga 72 756 400 och därmed en mängd olika nyanser i framför allt leveranserna under åren 1872 och 1873.
Sambandet mellan resp. lev och nyans är ej säker förutom för lev 1 som alla är a-nyanser.
Förbrukning av 12 öres valören var stor vilket gjort att märkena normalt är stämplade inom några månader från leveransens datum.

Följande leveranser skedde till frimärksförrådet:

LeveransDatumUpplagaNyanser
101.07.1872
501 100
a
202.07.1872
780 000
b, c
319.07.1872
785 750
d, e
401.08.1872
781 500
f, g
523.09.1872
782 200
h, i
605.10.1872
769 200
j
725.10.1872
754 000
j
815.11.1872
779 900
e, g, i
902.12.1872
800 000
e, g, i
1009.01.1873
750 000
e, g, i
1113.01.1873
630 600
e, g, i
1211.02.1873
780 000
e, g, i
1301.04.1873
780 000
k, l
1405.04.1873
780 000
k, l
1516.04.1873
600 000
k, l
1624.04.1873
18 100
k, l
1726.05.1873
1 160 000
m
1802.07.1873
1 140 000
m
1907.07.1873
1 220 000
m
2023.08.1873
670 000
m
2117.09.1873
720 000
m
2204.10.1873
780 000
m
2310.10.1873
730 000
m
2424.10.1873
540 000
m
2511.11.1873
540 000
m
2623.12.1873
750 000
m
2703.02.1874
2 246 600
n
2827.03.1874
1 239 500
n
2916.04.1874
1 727 700
n
3030.05.1874
1 340 800
n
3120.06.1874
720 000
n
3214.07.1874
1 668 700
o
3325.08.1874
1 529 000
o
3426.09.1874
600 000
o
3505.10.1874
870 700
o
3618.11.1874
630 000
o
3724.12.1874
1 170 000
o
  
 Från 1875 finns endast uppgifter om den totala upplagan. Flera leveranser gjordes men p.g.a. inga uppgifter finns är de här sammanslagna till en leverans.
    
38-1875-187739 691 900m, p
 p-nyansen är från leveranserna år 1876-77

Användningen

Huvudsakliga postala syftet för valören var för inrikes brev i 1:a viktklassen.

Precis som alla andra valören användes även 12 öre i olika kombinationer på inrikes och utrikes brev.

1 trackback/pingback

  1. 12 öre Ringtyp tandning 14 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar