12 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplaga är 163 ooo ooo märken.

Nyanser

Märket delas i litteratur som t.ex. Facit upp i 8 olika nyanser, a-h. De flesta nyanserna är tryckta i mycket stora upplagor vid en mängd olika tryckfällen vilket gör att de varierar tämligen mycket och är snarare nyansgrupper än nyanser.
Både c- och e-nyansen kan enkelt delas upp i 2 olika grupper:
c1 och e1 på vanligt papper
c2 och e2 på hårt vitt papper

Det hårda vita pappret användes för i princip alla valörerna under åren 1882-1883 och några valörer har separata nyansbeteckningar i den tryckta litteraturen för märken tryckta på detta tydligt hårdare (styvare) pappret.

De två sista nyanserna (g och h) varierar ganska kraftigt från ljusblå – mörkblå.

Matt ljusblå (Facit-Nr 32a)
Färgstyrka 3-5
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1878
Upplaga ca 15 000 000

32a
32a
32a_2
32a

a-nyansen är ljusare och tydligt matt jämfört med b-nyansen.
a-nyansen och även tidiga b-nyanser har ofta vita fläckar (plåtslitage) i framför allt valörcirkeln, samma som ofta ses på den sista nyansen av tandning 14.

Blå – Mörkblå (Facit-Nr 32b)
Färgstyrka 5-8
Färgen är orenare än hos c- och d-nyansen.
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1880
Upplaga ca 39 000 000

32b
32b

Den stora upplagan på 39 miljoner fördelade på många olika trycktillfällen gör att b-nyansen varierar tämligen mycket i utseende.

32b_2
32b

Blå – Djupblå (Facit-Nr 32c1)
Färgstyrka 7-9
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1880
Upplaga ca 20 000 000 (32c1 + c2)

32c1
32c1 – blå
32c1 – djupblå

Färgen hos c-nyansen (c1 och c2) är något ultramarinaktig och är ibland ”lysande” blå. Trycket varierar från rent och skarpt till mer oskarpt och något flammigt, framför allt på de som är tryckta på de hårda vita pappret.

Blå – Djupblå (Facit-Nr 32c2)
Färgstyrka 7-9
Hårt vitt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883
Upplaga ca 20 000 000 (32c1 + c2)

32c2
32c2
32c2_flammigt
32c2 – flammigt

Mörkblå (Facit-Nr 32d)
Färgstyrka 9
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1880 (från januari)
Upplaga ca 12 000 000

d-nyansen är den mörkaste med ett svartaktigt intryck som gör de mörkare än de djupblåa c-nyanserna som saknar det intensiva mörka (svartaktigt blå) inslaget i färgen.

32d
32d

Mattblå, gråaktigt blå (Facit-Nr 32e1)
Färgstyrka 4-7
Vanligt papper
Utgivet 1880
Normalt avstämplade 1881-1883
Upplaga ca 38 000 000 (32e1 + 32e2)

32e
32e1

Upplagan är hela 38 miljoner fördelade på en mängd olika trycktillfällen vilket gjort att nyansen varierar kraftigt från de ljusaste gråaktiga till de mörkaste mer rent blåa märkena.

32e_2
32e1

Mattblå, gråaktigt blå (Facit-Nr 32e2)
Färgstyrka 4-7
Hårt vitt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1883
Upplaga ca 38 000 000 (32e1 + 32e2)

32e2
32e2

Ljust klarblå (Facit-Nr 32f)
Färgstyrka 3-5
Vanligt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga ca 5 000 000

Klar och vacker färg som lyser gulgrön i kvartslampa.

32f
32f

Ljusblå – Mörkblå (Facit-Nr 32g)
Färgstyrka 4-9
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade december 1883-1884
Upplaga ca 27 000 000

32g
32g

Trycket och färgen varierar från bra och väl täckande till dåligt täckande.

32g_2
32g

Ljusblå – Mörkblå (Facit-Nr 32h)
Färgstyrka 4-9
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884
Upplaga ca 8 000 000

32h
32h

Varianter

Förutom de i t.ex. Facit upptagna varianterna på detta märke finns en mängd intressanta tryckdefekter som skadade ramlinjer, tjocka ramlinjer, vita fläckar, skruvavtryck och färgade linjer i marginalerna för att bara nämna några. Här nedan finns några exempel på typiska och tydliga varianter på frimärket 12 öre ringtyp tandning 13.

Vit fläck under 12 (Facit-Nr 32v12). I valörringens nedre del under 12 finns en stor vit sky.
Denna precis som de flesta andra varianter och plåtfel kan se något olika ut.
Varianten hade tidigare Facit-Nr 32v8 som ändrades i 2017 års katalog till 32v11.

32v8
32v12
32v8_a
32v12

Vit kil i övre vänstra hörnet (Facit-Nr 32v11).
I övre vänstra hörnet finns en kilformad vit fläck.

32v11

Enheter

Stämplade enheter som 4-block är ganska ovanliga.
Ovanligt många av de bevarade enheterna är stämplade i Finspång som troligen hade överskott på 12 öres märken och underskott på högre valörer vilket gjort att dessa används på försändelser med höga porton. Annars är precis som på andra enheter en stor del stämplade i Stockholm.

32_4-block_med_klumptand
4-block STOCKHOLM PAKET 24.4.1884 med klumptand i nedre vänstra hörnet
32_4-block
4-block STOCKHOLM NORR 18.1.1883
32_6-block
6-block SUNDSVALL 17.3.1884
32_6-block_med_skruvavtryck
6-block OSKARSHAMN 6.2.1886 med skruvavtryck mellan de övre 4 märkena

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar