2 öre posthorn

40_liten2 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan

Den totala tryckta upplagan för 2 öre är 2 miljoner.

Valören utgavs först i augusti 1891 och var i första hand avsett för det nyinförda portot för lokala trycksaker som var satt till 2 öre. Denna typ av försändelser skickades huvudsakligen inom Stockholm och är inte så vanliga. Märket användes även som kompletteringsvalör för olika inhemska och utländska porton, ofta fantasifullt (filatelistiskt) ihopsatta.

Valören finns i 3 olika nyanser, alla i orange färg med dragning åt gulorange och rödorange.
Nyanserna överlappar varandra där de ljusaste betecknas ”gulaktigt orange” och de mörkaste ”rödaktigt orange” medan märkena mitt emellan betecknas ”orange”. Samtliga märken är tryckta på det gulaktiga pappret.
Upplagan är tämligen jämnt fördelad mellan nyanserna.
Alla tre finns avstämplade under den normala kurseringstiden 1891-1892.
Märkena är normalt inte avstämplade efter 1892 då de nya 2 öre Tvåfärgad siffertyp normalt fanns på postkontoren. Men givetvis finns även märken stämplade efter 1892.

Nyanser

40a_stor
40a

Gulaktigt orange (Facit-Nr 40a)
Färgstyrka 4-5
Gulaktigt papper
Stämplade 1891-1892

Upplaga ca 650 000

Den ljusaste nyansen med mer gult i färgen.

 

Frimärken 2 öre Ringtyp
40b

Orange (Facit-Nr 40b)
Färgstyrka 5-6
Gulaktigt papper
Stämplade 1891-1892
Upplaga ca 700 000

Märken mitt emellan a och c nyansen med en mer ren orange färg.

 

40c_stor
40c

Rödaktigt orange (Facit-Nr 40c)
Färgstyrka 6-7
Gulaktigt papper
Stämplade 1891-1892
Upplaga ca 650 000

Den mörkaste nyansen med mer rött i färgen.

 

Varianter

40va_stor
prick framför FRIMÄRKE
40va
prick framför FRIMÄRKE

Prick framför FRIMÄRKE

Detta är ett ”grundtypsfel” som finns på de första upplagorna av valören.

 

 

 

 

40v5
40v5 smal siffra
40v5_4block
40v5 i 4-block med ett normalt märke

Smal siffra (Facit-Nr 40v5)
Syns tydligast på ”slängen” nertill på 2:an som är betydligt smalare än på ett normalt märke.

På 4-blocket är det nedre vänstra märket med normaltjock 2:a medan de övriga tre har smal 2:a.

 

 


Ostämplade och postfriska enheter som 4-block är tämligen vanliga och har inget större mervärde än samma antal enstaka märken. Detta beror på den stora mängd med oanvända märken som finns bevarade.

40_4block
4-block

Stämplade enheter som strip och 4-block är betydligt ovanligare än ostämplade, men inga sällsyntheter.

Valören gavs ut för att tillgodose behovet för det nya portot för lokala trycksaker, men huvuddelen har troligen använts på andra försändelser som kompletteringsvalör.
En hel del märken användes på ”filatelistiska” brev under 1890-talet, oftast med flera lösa märken men ibland även i enheter.
Enheterna bör helst vara stämplade innan 2 öre Tvåfärgad siffertyp började användas 25.8.1892 för att inte kännas filatelistisk gjorda. Dock hade många orter säkert kvar 2 öre Ringtypsmärken när Siffertypen kom 1892.

4-block stämplat med järnvägsstämpel
KJEFLINGE – TRELLEBORG 29.8.1892

 

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar