Frimärksalbum

För att få glädje och ordning i din frimärkssamling behövs album.
Det finns många olika albumsystem som alla lämpar sig för olika typer av samlingar och objekt.
Ringpärmar och blad lämpar sig bäst för dig som vill kunna flytta och fylla på i samlingen.

Här nedan finns en beskrivning av de populäraste albumsystemen.
För mer info klicka in på www.safealbum.se

 

insticksalbum
Insticksböcker

Insticksböcker och insticksalbum är bundna album med vita eller svarta kartongsidor försedda med fickor. Alla andra system bygger på ringpärmar och lösblad i olika format.

 

 

förtrycksalbum
Förtrycksalbum

Förtrycksalbum
har bilder av de frimärkena som är utgivna. Detta underlättar för samlaren och gör det intressant att få sidorna så kompletta som möjligt.  Albumen köps i olika bladsatser uppdelade per land och årtal. Bladen har förtryckta bilder för alla utgivna frimärken inkl. par och block.

 

 

insticksblad_visir
Insticksblad

Insticksblad Klämfix / Hagner / Visir
Är det mest sålda bladet i Sverige både idag och sedan 1960-talet. Bladen är gjorda i kartong med påklistrade foliefickor av polysteren. Till systemet finns även kompletterande blad i folie för t.ex. brev och häften samt neutrala kartongblad för egen montering.

 

 

865
Variant

Variantsystemet
Är vårt mest sålda album till svenska häften och förstadagsbrev. Här finns blad speciellt framtagna för att passa svenska häften och FDC. Även lämpligt för t.ex. brev, vykort och sedlar.

 

563sp
Häftesblad 563SP

Förvaring av frimärkshäften
Att välja ett lämpligt förvaringssystem för häften beror på hur samling är eller ska byggas upp. Vilken typ av häften och hur omfattande skall samlingen vara. Häftena kan monteras på insticksblad i en pärm eller läggas i pergamynkuvert. Att montera häftena i pärmar ger mest glädje av samlingen då man kan bläddra i sina pärmar och se på alla de trevliga motiven och markeringar. Att sortera häftena i pergamynkuvert sparar plats men i gengäld är det inte lika intressant att sitta och bläddra i en kartotekslåda.

Album
Pärmar och blad finns i olika format som är lämpliga för olika häften. I beskrivningarna här syftar vi på svenska häften. Häften monteras uppvikta i bladen, med undantag av de handgjorda (med häftklammer) som givetvis inte skall vikas ut. Dessa monteras hopvikta men med inlagan utvikt så att frimärkena syns. När du börjar montera din samling är det lämpligt att lämna plats för de häften som du ännu inte har men har för avsikt att skaffa, detta gör det enklare att fylla i dessa i samlingen när de införskaffats.

Det finns två typer av blad:

  1. Transparenta där både frimärksinlagan och omslaget kan ses. Dessa är de vanligaste och används när man är intresserad av båda sidorna av häftet.
  2. Dubbelsidiga där endast en sida syns. Används om man bara är intresserad av att se frimärkena i häftet.
563sp
563SP
564
564

Variant är vårt mest sålda album till svenska häften. Pärmen har 11 stabila ringar som gör det enkelt att bläddra. Bladen är transparenta med beige mellanblad. De mest använda bladen är:
563SP med 3 fickor för normalstora häften.
564 med 4 fickor för låga häften och automathäften.
Mer info finns på www.safealbum.se/Frimärksalbum/Variant

 

bj13
Insticksblad

Insticksblad i transparent folie i samma pärmsystem och format som Original insticksbladen (Visir och Hagner).
Dessa finns med 1, 2 respektive 3 fickor. Bladet med 3 fickor är det som passar till normalstora svenska häften och det passar även för de moderna självhäftande häftena.
Mer info om bladen och pärmar finns på www.safealbum.se/Frimärksalbum/Original-insticksblad

2427 2428sp

Förtrycksalbum finns även för frimärkshäften.
Blad med förtryckta bilder och insticksfickor att montera häftena i. Bladen är av typen SAFE Dual där man enkelt kan vända på bladet och se baksidan av häftet. Förtryckta blad för häften finns från år 2000 och framåt samt för alla automathäftena. Det finns även en extra specialbladsats för de olika omslagen på automathäftena som tillval. Läs mer om de olika förtrycksalbumen här www.safealbum.se/Frimärksalbum/Förtrycksalbum/Sverige/Dual

pergamynkuvert
Pergamyn-kuvert

Pergamynkuvert är precis som det låter, kuvert tillverkade i pergamyn. De är nästa transparenta och har en fukthäftande flik.
Fördelen med dessa är att man kan skriva på dem vad de innehåller och de är enkla att förvara och sortera om i kartotekslådor. Men du får inte samma glädje av din samling som om den sitter trevligt monterad i ett album som går att bläddra i.
Pergamynkuvert kan även användas till dubbletter och istället för kuvert finns även påsar i pergamyn. Se här vilka storlekar som finns.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar