20/20 öre ringtyp tandning 14

En leverans (troligen den 6:e) av 20 öres märkena innehöll någon beståndsdel som ej var ljusbeständig vilket gjorde att märkena från denna upplaga fort i princip helt förlorade tryckfärgen och blev blekröda (f-nyansen). De märken som fortfarande fanns kvar ute på postkontoren krävdes tillbaka i ett cirkulär daterat 9.10.1876 för att övertryckas med ny färg och därmed skapades dubbeltrycket 20 på 20. Antalet märkes som övertrycktes i december 1876 uppskattas till 180 000 av de ursprungliga 280 000 blekröda märkena.
Dubbeltrycket var länge okänt och upptäcktes så sent som 1910 av den då unge Wilhelm Wennberg, en av sönerna till den kända stockholmshandlaren Harry Wennberg.

Den ursprungliga tryckfärgen syns tydligast precis utanför eller innanför de nytryckta ytterramarna. Den ursprungliga tryckfärgen (blekorange) är mycket svag men gör att den nya tryckfärgen ofta uppfattas som något oklar och inte lika distinkt som de samtida vanliga 20 öringarna.

Nyanser

Märken stämplade 1876 är ovanliga. Upplagorna för respektive nyans är uppskattad.

Facit-NrBenämning och färgstyrkaPapperNormal avstämplingUpplaga
23aorangeaktigt röd 7-5vitt12.1876-187780000
23bröd 7-5vitt12.1876-187750000
23cmattröd 8-4vitt12.1876-187750000

a och b nyanserna kan vara svåra att skilja medan c nyansen skiljer sig tydligt från de båda andra med sin matta färg. Den ursprungliga tryckfärgen (blekorange) är mycket svag men gör att den nya tryckfärgen ofta uppfattas som något oklar och inte lika distinkt som de samtida vanliga 20 öringarna.
a-nyansen har en dragning åt orangerött och uppfattas normalt som något ljusare än den rent röda b-nyansen, men inte lika ljus/matt som c-nyansen.

23a) orangeaktigt röd 7-5
Den något vanligare av de tre nyanserna. Ett mer eller mindre tydligt inslag av orange finns i färgen som gör att den normalt uppfattas som ljusare än b-nyansen. Benämns även tegelröd. Normalt avstämplade under 1877.

23b) röd 7-5
Rent röd tryckfärg som normalt uppfattas som mörkare än a-nyansen. Normalt avstämplade under 1877.

23c) mattröd 8-4
Färgen är mer eller mindre tydligt matt jämfört med a- och b-nyanserna. Normalt avstämplade under 1877.

Skuggade siffror (skuggad 0:a) är tämligen vanligt på dessa märken vilket är naturligt eftersom märkena tryckta när plåten blivit tämligen sliten. Tjockt (kartongaktigt) papper förekommer procentuellt sätt oftare på denna utgåva än de övriga valörerna.

Tryckleveranser

Inga exakta uppgifter om tryckleveranserna av Ringtyp finns från efter 1875. Märkena har samma nyanser som de sista leveranserna på de ”vanliga” 20 öringarna. Med tanke på detta borde de blivit tryckta allt eftersom de återkom från postkontoren. Alla tre nyanserna finns stämplade under samma period.

LeveransDatumUpplagaNyanser
1dec 1876
ca 180 000
a, b, c

Användningen

Precis som de sena vanliga 20 öre tandning 14 och de efterföljande tandning 13 så användes dubbeltrycken huvudsakligen som singelfrankering på brev till UPU länder.

20 på 20 öre b-nyans som singelfrankering på 20 öre UPU porto till Frankrike

Märket användes även ofta tillsammans med 5 öre på 25 öre postanvisningar.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar