20/20 öre ringtyp tandning 14

En leverans (troligen den 6:e) av 20 öres märkena innehöll någon beståndsdel som ej var ljusbeständig vilket gjorde att märkena från denna upplaga fort i princip helt förlorade tryckfärgen och blev blekröda. De märken som fortfarande fanns kvar ute på postkontoren krävdes tillbaka i ett cirkulär daterat 9.10.1876 för att övertryckas med ny färg och därmed skapades dubbeltrycket 20 på 20. Antalet märkes som övertrycktes i december 1876 uppskattas till 180 000 av de ursprungliga 280 000 blekröda märkena.
Dubbeltrycket var länge okänt och upptäcktes så sent som 1910 av den då unge Wilhelm Wennberg, en av sönerna till den kända stockholmshandlaren Harry Wennberg.

Den ursprungliga tryckfärgen syns tydligast precis utanför eller innanför de nytryckta ytterramarna.

Leverans Datum Upplaga Nyanser
1 dec 1876
ca 180 000
a, b, c

Inga exakta uppgifter om tryckleveranserna av Ringtyp finns från efter 1875. Märkena har samma nyanser som de sista leveranserna på de ”vanliga” 20 öringarna. Med tanke på detta borde de blivit tryckta allt eftersom de återkom från postkontoren. Alla tre nyanserna finns stämplade under samma period.

a och b nyanserna kan vara svåra att skilja medan c nyansen skiljer sig tydligt från de båda andra med sin matta färg. Den ursprungliga tryckfärgen (blekorange) är mycket svag men gör att den nya tryckfärgen ofta uppfattas som något oklar och inte lika distinkt som de samtida vanliga 20 öringarna.
a-nyansen har en dragning åt orangerött och uppfattas normalt som något ljusare än b-nyansen, men inte lika ljus/matt som c-nyansen.
b-nyansen är rent röd

Skuggade siffror (skuggad 0:a) är tämligen vanligt på dessa märken vilket är naturligt eftersom märkena tryckta när plåten blivit tämligen sliten.
Kartongpapper förekommer procentuellt sätt oftare på denna utgåva än de övriga valörerna.

Märken stämplade 1876 är ovanliga.

Dubbeltrycket 20 på 20 öre ringtyps frimärke nyans a
23a

Orangeröd – tegelröd (Facit-Nr 23a)
Vitt papper
Färgstyrka 5-7
Leverans 1 (dec 1876)
Stämplade 12.1876 – 1877
Upplaga ca 80 000

 

23b_stor
23b

Röd (Facit-Nr 23b)
Vitt papper
Färgstyrka 5-7
Leverans 1 (dec 1876)
Stämplade 12.1876 – 1877
Upplaga ca 50 000

 

23c_stor
23c

Mattröd (Facit-Nr 23c)
Vitt papper
Färgstyrka (4-8)
Leverans 1 (dec 1876)
Stämplade 12.1876 – 1877
Upplaga ca 50 000

 

Bli först med att kommentera