Preussen

Kungariket Preussen var den största och ledande staten i det tyska området.
Totalt utgavs 26 olika frimärken under åren 1850-1867.

1.1.1868 utgavs NDP (Nordtyska Postförbundet / Norddeutscher Postbezirk) första frimärken och med detta förlorade samtliga Preussiska frimärken sin giltighet, frånsett de båda Innendienst märkena som var giltiga t.o.m. 28.2.1869 inom NDP.

Silbergroschen (Sgr) var den huvudsakliga valutan i Preussen, men även andra valutor förekommer på frimärkena. Kreuzer och Gulden användes i de sydliga delarna.
30 Silbergroschen = 1 Thaler
60 Kreuzer = 1 Gulden
10 Silbergroschen = 35 Kreuzer
1 Silbergroschen = 12 Pfennig
1 Silbergroschen motsvarade ungefär 9 svenska ören

preussen6a_par
1 Sgr 1857 i vågrätt par som visar avståndet mellan märkena

De första 13 märkena med porträtt av Preussens kung Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) är alla otandade.
Avståndet mellan märkena var ganska brett vilket gör att man bör sträva efter att införliva märken med tydliga marginaler runt om märkesbilden. Märken som saknar marginal på en eller flera sidor kan jämföras med tandade märken med skadad tandning (korta tänder), d.v.s. mer eller mindre defekta.

Avståndet mellan märkena kan studeras på det vågräta paret av 1 Sgr 1857 här intill. Avståndet är ganska konstant på alla de otandade märkena men vissa positioner förkommer som har smalare respektive bredare avstånd.

 

 

preussen4a
3 Sgr 1850
preussen5
4 pf 1856

1850-1856 Kung Friedrich Wilhelm IV

Bakgrunden är rutad.
Handgjort papper med vattenmärke lagerkrans (Lorbeerkranz).
Otandade märken med ganska brett avstånd mellan märkesbilderna.

½ Sgr / 6 Pf rödorange på vitt papper (Michel-Nr 1)
1 Sgr svart på rosa papper (Michel-Nr 2)
2 Sgr svart på blått papper (Michel-Nr 3)
3 Sgr svart på gult papper (Michel-Nr 4)

4pf grön på vitt papper (Michel-Nr 5), utgavs 1856 för trycksaker.

preussen7
2 Sgr 1857
preussen8a
3 Sgr 1857

1857 Kung Friedrich Wilhelm IV

Bakgrunden är slät (utan rutmönster).
Papper utan vattenmärke som är tunnare och glattare än det tidigare med vattenmärke.
Otandade märken med ganska brett avstånd mellan märkesbilderna.

1 Sgr rosa (Michel-Nr 6)
2 Sgr blå (Michel-Nr 7)
3 Sgr gulorange (Michel-Nr 8)

Dessa utgåvorna har ett säkerhetstryck i form av ett ej synligt nätmönstrat undertryck, detta kan göras synligt vid behandling med svavel. Detta gjordes för att postverket skulle kunna avslöja förfalskningar. Märken där detta undertryck har gjorts synligt kan ej återställas och anses som värdelösa, men ett exemplar kan sparas som kuriosa.

preussen9a
4 Pf 1858

1858 Kung Friedrich Wilhelm IV

Bakgrunden är rutad.
Papper utan vattenmärke som är tunnare och glattare än det med vattenmärke.
Otandade märken med ganska brett avstånd mellan märkesbilderna.

4 Pf grön (Michel-Nr 9)
1 Sgr rosa (Michel-Nr 10)
2 Sgr blå (Michel-Nr 11)
3 Sgr gulorange (Michel-Nr 12)

preussen13a
½ Sgr / 6 Pf 1859

1859 Kung Friedrich Wilhelm IV

Bakgrunden är rutad.
Papper utan vattenmärke som är tunnare och glattare än det med vattenmärke.
Otandade märken med ganska brett avstånd mellan märkesbilderna.
Tryckta med 1850 års tryckplåt (Michel-Nr 1).

½ Sgr / 6 Pf rödorange (Michel-Nr 13)

 

Friedrich Wilhelm IV avled den 2 januari 1861 och han tronarvinge Wilhelm I (1861-1888) beslöt att frimärkena istället skulle visa Preussens statsvapen (Adler = örn).
Wilhelm I blev senare kejsare i det Tyska Riket.

Frimärkena från åren 1861-1867 har alla så kallad ”genomstucken kant”. Detta är en form av tandning som saknar tandningshål och påminner om en modern streckperforering men är mycket ojämnare. Den sista utgåvan med valörer i Kreuzer har ett bättre och tätare genomstick än de tidagre utgåvorna.

Adler märken finns med valörer i 3 olika valutor och de har alla olika ramar för att enklare kunna skiljas.

Adlern är är ofärgad och präglad (inpressad i pappret). Märken som inte blöts och pressats för hårt uppvisar ett tydligt mönster (prägling) av örnen på märkets baksida.

preussen14
4 Pf 1861
preussen15a
6 Pf 1861

1861-1865 Preussisk Adler i 8-kantig ram

Valörer i Pfennige.
Genomstucken kant tandning 9½ – 11 3/4.
Tryckta på vitt papper utan vattenmärke.

4 Pf grön (Michel-Nr 14) utgivet 1861
6 Pf orange (Michel-Nr 15) utgivet 1861
3 Pf lila (Michel-Nr 19) utgivet 1865

preussen18
3 Sgr 1861

1861 Preussisk Adler i oval

Valörer i Silbergroschen.
Genomstucken kant tandning 9½ – 11 3/4.
Tryckta på vitt papper utan vattenmärke.

1 Sgr rosa – röd (Michel-Nr 16)
2 Sgr blå (Michel-Nr 17)
3 Sgr gråaktigt brun (Michel-Nr 18)

preussen24
3 Kr 1867
preussen26a
9 Kr 1867

1867 Preussisk Adler i 8-kantig ram

Valörer i Kreuzer.
Genomstucken kant tandning 16.
Tryckta på vitt papper utan vattenmärke.

1 Kr grön (Michel-Nr 22)
2 Kr orange (Michel-Nr 23)
3 Kr karmin (Michel-Nr 24)
6 Kr ultramarinblå (Michel-Nr 25)
9 Kr brun (Michel-Nr 26)

preussen20
10 Sgr Innendienst 1866

1866 Innendienst

Valörer i Silbergroschen.
Genomstucken kant tandning 10.

Dessa båda märkena kallas för ”Innendienst” då de användes för ”inre tjänster” som avräkning av avgifter för olika posttjänster. Märkena fick inte lov att säljas (eller utlämnas) till allmänheten.

Märkena är tryckta på baksidan av ett tunt genomlysande papper och gummerades på samma sida som trycket. Detta gör att man inte ska försöka att blöta av märkena från brevklipp eftersom det då är stor risk att märkesbilden blir förstörd, dessa bör således samlas på brevklipp.

10 Sgr rosaröd (Michel-Nr 20)
30 Sgr grönaktigt blå (Michel-Nr 21)