År 1938-1949

29.1.1938 gavs de första sk. ”moderna bandmärkena ut”. Motivet var teologen och vetenskapsmannen Emanuel Swedenborg. Dessa och de kommande utgåvorna trycktes med en ny Goebelpress som beställts av Postverket 1936 och började användas i slutet av 1937. Tryckpressen var en rotationstryckpress avsedd för tryckplåtar i stålgravyr. I denna nya Goebelpressen användes en hel cylinder om 340 märkesbilder (10 i höjd och 34 i bredd) istället för hopfogade halvcylinderplåtar som användes i den äldre Goebelpressen. På grund av detta finns inga plåtskarvtecken (de breda färgade linjerna i märkenas marginal) eller plåtsprickor som tämligen ofta ses på de äldre bandmärkena 1920-1936. Men en hel del andra intressanta varianter som plåtsår (se t.ex. Swedenborg 1938) och plåtskador finns på dessa utgåvorna. Präglingen skedde normalt två gånger för att uppnå en tillräckligt djup prägling vilket gjort att dubbelpräglingar (se t.ex. Röda Korset 1945) är betydligt vanligare på dessa utgåvor än övriga svenska frimärken.

259_liten 260_litenEmanuel Swedenborg 1938

Facit-Nr 259-260

262_liten 263_liten 264_liten 265_liten261_liten

Nya Sverige minnet – Delaware 1938

Facit-Nr 261-265

266_liten 267_liten 268_liten

Gustaf V:s 80 årsdag 1938

Facit-Nr 266-268

269_liten 273_liten

Gustaf V profil höger 1939-1950

Facit-Nr 269-283

Tre Kronor 1939-1969

Facit-Nr 284-317

318aPH Ling 1939

Facit-Nr 318-319

320a321a

Vetenskapsakademien 200 år 1939

Facit-Nr 320-323

 

324aCM Bellman 1940

Facit-Nr 324-325

 

333a

Artur Hazelius 1941

Facit-Nr 333-334

 

60022Flygande Svanar 1942

Facit-Nr 337

 

340a2_p2Folkskolan 1942

Facit-Nr 340-341

 

358bv_dp1Röda Korset 1945

Facit-Nr 358

 

359a_p1Svensk Press 1945

Facit-Nr 359-360

1 trackback/pingback

  1. Varianter på modernare svenska frimärken | SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar