Thurn und Taxis

Alla utgåvorna trycktes i ark med smalt mellanrum mellan märkesbilderna. De första otandade utgåvorna har därför sällan marginal på alla fyra sidorna. Michels värderingspriser gäller här för märken där märkesbilden är lätt berörd på en eller två sidor. De senare utgåvorna från år 1865 och 1866 har streckperforering, där den första utgåvan (1865) oftast blev snedperforerade och ”tandningen” blev ofta dålig, men den andra utgåvan (1866) har ett färgat samt mycket bättre centrerat och tydligare genomstick.

Typskillnader 6 och 9 Kreuzer

Dessa båda valörerna finns i två olika typer. Samma gäller för alla utgåvorna.

6 Kreuzer delas in i typ IA och IB där skillnaden är höjden på t i vänstra ”Deutsch”.
Typ IA har ett normal högt t som är lika högt som de efterföljande bokstäverna sch.
Typ IB har ett högt t som är högre som de efterföljande bokstäverna sch.

9 Kreuzer delas in i typ I och typ II. Skillnaden syns på bokstäverna i vänstra delen av märkesbilden.
Typ I: s i Deutsch står rakt över s i Postverein.
Typ II: s i Deutsch står över tv i Postverein.
På paret nedan är det vänstra märket typ II och det högra är typ I.

1852-1858 otandade på färgat papper

Den första utgåvan, Michel-Nr 1-12, är tryckt med svart tryckfärg på papper i olika färger.
Utgåvan omfattar både valörer i Silbergroschen för de nordliga staterna och i Kreuzer för de sydliga staterna.

Valörerna för ett vanligt brev 1 Silbergroschen och 3 Kreuzer finns i två olika huvudnummer i Michel som man skiljer genom papprets färg. Det kan vara svårt att skilja på dem om man inte har en av varje att jämföra med vilket gjort att samlare ofta blandat ihop de båda utgåvorna.

Den första upplagan 1852 är tryckt på ett mörkare papper (blau eller svagt preussischblau):
1 Silbergroschen Michel-Nr 4
3 Kreuzer Michel-Nr 8

Den andra upplagan 1853 är tryckt på ett ljusare papper (hellgrautürkis eller mittelgrünlichblau):
1 Silbergroschen Michel-Nr 11
3 Kreuzer Michel-Nr 12

1859-1861 otandade på vitt papper

Denna utgåva, Michel-Nr 13-25, är tryckt i olika färger på vitt papper. Precis som tidigare finns valörer i både Silbergroschen och Kreuzer. De högre valörerna 5 och 10 Silbergroschen samt 15 och 30 Kreuzer är mycket vanligare som ostämplade än stämplade.

1862-1864 otandade i nya färger på vitt papper

Den tredje utgåvor är precis som den andra tryckt i olika färger på vitt papper. Men i andra färger för respektive valör.

Michel-Nr 30, valören 2 Sgr blev nu blå istället för röd

1865 års utgåva med ofärgat genomstick

Denna typ av tandning ser ut som en modern streckperforering när man exempelvis ska riva av en talong.
Den första ”tandade” utgåvan, Michel-Nr 35-44, har normalt dåligt centrerad märkesbild och något bristfälligt genomstick.
Genomsticket är ofärgat och går oftast in i märkesbilden.
I denna utgåvan är nästan alla valörerna vanligare som ostämplade än stämplade.

1865 års utgåva med färgat genomstick

För denna den andra ”tandade” utgåvan, Michel-Nr 45-54, har genomsticket förbättrats avsevärt. Märkescentreringen är alltid bra (oftast i princip perfekt) och längs med genomsticket går en färgad linje.