Information

Färger och nyanser
Vad gäller färger på nyanser bör det observeras att dessa skiljer sig beroende på typ av bildskärm och dess inställningar. Vi har valt ut typiska märkena för att på ett så bra sätt som möjligt kunna återge olika nyanser. En avbildning av en nyans på en dator eller i en trycksak kan dock aldrig ge samma ”känsla” som ett riktigt frimärke, men det ger en god vägledning för att kunna särskilja märkenas olika nyanser.

Det ska också nämnas att det som utmärker en nyans är ofta mer än bara tryckfärgen. Många andra saker kan vara utmärkande för en nyans som färgstyrkan, pappret (olika färgtoner, tjocklek m.m.), tandningen (olika tandningsmaskiner änvändes till samma frimärke), tryckets beskaffenhet (t.ex. klart eller suddigt) m.m.
Dessa är sällan nämnda i kataloger som t.ex. Facit men jag har försökt att så mycket som möjligt nämna olika egenheter för respektive nyanserna.

Varianter
Mängden varianter på många äldre märken är oändlig.
I litteratur som Facit Classic Special är normalt de mest utmärkande varianterna upptagna, men för många märken finns många fler plåtfel och varianter. Att ta upp alla dessa i en katalog vore omöjligt både av utrymmesskäl och arbetsbördan.
Vi försöker här på sidan att visa bilder av de i Facit upptagna varianterna och när möjlighet finns även andra varianter, plåtfel, grundtypsfel och kuriosa.
För 12 öre Vapentyp finns 25 olika konstanta grundtypsfel som återkommer i alla plåtar och därutöver finns åtminstone 600 individuella konstanta plåtfel (varianter) från de 10 olika tryckplåtarna som användes. Därtill kommer en stor mängd med tillfälliga fel i form av fläckar och annat orsakat av t.ex. tryckfärgen, pappret eller främmande partiklar som smuts.
Alla dessa varianter på ett frimärke är givetvis en omöjlighet att katalogisera och förklara i en katalog som Facit.

På Oscar och Bandmärken finns också en enorm mängd varianter som plåtfel, plåtsprickor och dubbelpräglingar.
I SFF:s Sverigekatalog (sista utgåvan kom 1987) påbörjades under 1970-talet arbetet med att katalogisera varianter på 1920-talets bandmärken. Avsnittet växte och växte tills det till sist togs bort med hänvisning till en varianthandbok som utgavs av förbundet.

Det skall dock nämnas att de i Facit upptagna varianterna oftast är mycket tydliga och iögonfallande vilket berättigar ett pristillägg.
Många av de andra varianterna är mindre iögonfallande och inte lika intressanta för den vanlige samlaren. Dessa betingar normalt inte något mervärde så vida de inte är spektakulära.

Det finns en hel del äldre litteratur i form av handböcker om olika emissioners frimärken, i dessa finns ofta ett stort antal olika varianter beskrivna. Idag känner specialsamlare till mer än vad som står angivet i dessa böcker men de uppgifter som finns i dem är med få undantag korrekta och aktuella även idag. En 100% fullständig förteckning över varianter på ett frimärken är närmast en omöjlighet då det hela tiden görs nya upptäckter av varianter och specialsamlare lär sig mer och mer om de utgåvor de samlar och forskar kring.

Handboken 1963

SFFs handbok från 1963 i tre delar är det senaste utgivna ”kompletta” verket om svenska frimärken. Trots att den har över 50 år på nacken innehåller den mängder med uppgifter som inte finns i dagens kataloger och böcker. Många uppgifter som på sin tid angavs i Facit (och i många fall fortfarande) hämtades ur och hänvisade till 1963 års handbok.
En del uppgifter som t.ex. nyansbeteckningar är utökade i dagens Facit men grunden är den samma och i handboken finns ofta utförliga beskrivningar för nyansernas utseende och tryck.
Boken innehåller också mycket information om hur frimärkena trycktes (tillverkningsmetod för plåtar m.m.), olika papperssorter och så innehåller den Kontrollboken som berättar vilka leveranser (och antal) som respektive postkontor fick av skillingarna. Även om en del nya rön har forskats fram angående leveranserna av skillingarna så stämmer denna förteckning bra än idag. Denna är ett måste för den som vill bestämma leverans och nyans på skillingar.

Handboken1963 brukar gå att få tag på som begagnad och kostar ca 500.- och vi brukar ha den till försäljning på www.frimarksnetto.se.

Det finns en del nyare utgivna handböcker över vissa emissioner som är mer aktuella än Handboken från 1963, men dessa omfattar som sagt då endast en utgåva/serie.