Värderingskataloger

Kataloger är ett bra hjälpmedel för dig som samlare. Här kan du se vad som finns utgivet, upplagor, värde m.m.
I frimärkskataloger (och de flesta myntkataloger) har varje märke ett nummer som används av samlare, handlare och auktionsfirmor vid beskrivning. Värderingpriserna är ett riktmärke för vad ett objekt har för värde i förhållande till andra objekt. Katalogernas värde jämfört med marknadspris varierar dock.

Katalognummer används även av samlare för att göra mancolistor för att enkelt kunna se vad som saknas i samlingen. En förteckning med värdering enligt en katalog är en bra grund vid försäkring.

Vi rekommenderar följande kataloger:

Frimärken
Sverige – Facit Sverige om du vill ha en enkel uppställning eller Facit Norden och Facit Classic om du vill ha en katalog som innehåller allt.

Norden – Facit Norden Special

Michel Tyskland

Tyskland – Michel

Europa – Michel

Utom-Europa – Michel

Myntboken
Myntårsboken

Mynt
Sverige – Myntboken av Tonkin eller Myntårsboken av Delzanno
Övriga världen – Worldcoins

Sedlar
Sverige – Myntboken

SAFE Album AB har alltid de senaste upplagorna av kataloger i sin webbshop
http://www.safealbum.se/V%C3%A4rderingskataloger

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar