1 riksdaler ringtyp tandning 14

Den tryckta upplagan för valören 1 riksdaler var 590 500, förutom dubbeltrycket 20/20 den klart minsta upplagan. Tryckningen är fördelad på följande leveranser:

Leverans Datum Upplaga Nyanser
1 01.07.1872
18 200
a
2 02.07.1872
99 100
a
3 26.05.1873
100 000
c
4 30.05.1874
71 100
c
Från 1875 finns endast uppgifter om den totala upplagan. Flera leveranser gjordes men p.g.a. inga uppgifter finns är de här sammanslagna till en leverans.
5- 1875-1876
302 100
d

Den i äldre kataloger och handböcker angivna nyansen b (samma som a fast på vanligt papper) finns inte. Alla märken i nyansen gulaktigt brun och blå är tryckta på det gulaktiga pappret.

27a_stor
27a

Gulaktigt brun och blå (Facit-Nr 27a)
Gulaktigt slätt papper
Färgstyrka 5-6 och 3-5
Leverans 1-2 (1.7.1872 – 2.7.1872)
Stämplade från 07.1872
Upplaga 117 300

a och c nyanserna skiljs enklast genom pappret som för a är gulaktigt och för c vitt. Färgmässigt så är den blå färgen något klarare blå med en dragning åt ultramarin hos c-nyansen.

27c_stor
27c

Gulaktigt brun och ultramarin (Facit-Nr 27c)
Vitt papper. Den blå färgen oftast klar, ibland blåultramarin.
Färgstyrka 5-6 och 3-6
Leverans 3-4 (26.5.1873 – 30.5.1874)
Stämplade från 05.1873
Upplaga 171 100

 

27d_stor
27d
27d_a_stor
27d suddigt tryck

Orangebrun och blå (Facit-Nr 27d)
Vitt papper. Ibland med suddigt tryck.
Den blå färgen mer åt grönaktigt blå än 27a och c men framför allt den bruna färgen skiljer.
Färgstyrka 4-7 och 3-5
Leverans 5 (1875-1876)
Stämplade från 1875
Upplaga 302 100

 

Den sk. typ I med oretuscherade kronor kommer från de första tryckningarna i lev 1. Dessa är mycket sällsynta.
Dessa har en avvikande färg från a-nyansen och graveringen av kronorna skiljer.
P.g.a. kronorna inte framträdde tillräckligt tydligt graverades dessa upp genom att strecken precis till höger om de retuscherades bort så att denna yta inte fick någon tryckfärg. Resultatet blev typ II som fick tydligare framträdande kronor. Märkena är alltså tryckta med samma plåt.
Samma ”retuschering” av kronorna gjordes även i framtiden för valören 1 krona.


Förskjutet mittparti

Förskjutet mittparti

Eftersom de båda färgerna trycktes med två olika tryckplåtar (en för varje färg) uppstod ofta en viss förskjutning av det blåa mittpartiet i förhållande till den bruna färgen.
Sällsynt är det så pass förskjutet att ett tydligt vitt parti syns i mitten.

Förskjutet mittparti är vanligare (men sällsynt) på de senare 1 krona märkena, vilket enklast förklaras med att upplagan på dessa var betydligt större.

Bli först med att kommentera