Württemberg

Kungariket Württemberg i södra Tyskland gav ut sina första frimärken 15:e oktober 1851. Utgåvan bestod av de fyra valörerna 1, 3, 6 och 9 Kreuzer som i juli 1852 kompletterades med högvalören 18 Kreuzer.

Valören 3 Kreuzer finns i sju typer (I, II, III, IVa, IVb, IVc och V) där mindre detaljer i trycket skiljer.

Typ I
Vänstra textfältet: punkten efter Postverein är placerad över den 2:a spetsen uppifrån räknat.
Högra textfältet: punkten efter 6:a är nära placerad. ”Sick-sack” linjen är skadad under texten April 1850.

Typ II
Vänstra textfältet: punkten efter Postverein är placerad över den 3:e spetsen uppifrån räknat.
Högra textfältet: punkten efter 6:a är placerad längre ifrån.

Typ III, IVa, IVb, IVc och V har alla punkten efter Postverein är placerad mellan den 2:a och 3:e spetsen uppifrån räknat.

Typ III
Övre textfältet: den vänstra tunna ramlinjen går nedanför och berör ej den undre vågräta linjen, ”ej slutet hörn”.
Högra textfältet: punkten efter 6:an är svag och kan i vissa fall vara helt borta.

Typ IVa, IVb och IVc har två gemensamt fel som skiljer dem från typ I, II, III och V. Därav har de undernummer a, b och c.
Vänstra textfältet: brott på vänstra linjen till vänster om ”sick-sack” linjen över sch i Deutsch.
Nedre textfältet: brott på den högra ramlinjens övre hälft, som dock inte alltid är synligt.

Hur ramlinjerna möts i vänstra delen av det övre textfältet skiljer de tre undertyperna IVa, IVb och IVc.

Typ IVa: vänstra ramlinjen går högre upp än den övre vågräta linjen och även obetydligt längre ner än den nedre vågräta linjen.

Typ IVb: vänstra ramlinjen går ej högre upp än den övre vågräta linjen men längre ner än den nedre vågräta linjen.

Typ IVc: vänstra ramlinjen berör den nedre vågräta linjen och bildar ett slutet hörn. Den nedre vågräta linjen är tydligt kraftigare intill det vänstra hörnet. Den vågräta nedre ramlinjen har ofta ett brott under W.

Typ V
Övre textfältet: den undre vågräta linjen är till vänster kraftig och till höger är den tydligt för kort så att den inte når fram till den högra lodräta linjen. Många märken av de andra typerna har ett brott intill hörnet som inte är lika tydligt som på typ V.


6 Kreuzer utgåvan finns i fyra typer: I, IIa, IIb och III.

Typ I
Vänstra textfältet: punkten efter Postverein är placerad över den 2:a spetsen uppifrån räknat.
Högra textfältet: Sicksack linjen under April är skadad. Punkten efter 6:an är nära placerad, svårt att urskilja från andra typer.

Typ III
Känns enklast igen genom den bågformade vänstra linje på det övre texfältet. Samtliga märken i b-nyansen är typ III och typen finns inte som a-nyans.
b-nyansen är grön (mittelgrün – lebhaftgrün) som kan uppfattas som lite blåaktig jämfört med den gulaktigt gröna a-nyansen.


9 Kreuzer valören finns i två typer: I och II.
Man särskiljer de båda typer genom placeringen av punkten i det vänstra skriftbandet.

Typ I
Vänstra textfältet: punkten efter Postverein är placerad över den 2:a spetsen uppifrån räknat.
Övre textfältet: den undre ramlinjen är (tydligast under W) bågformad.

Typ II
Vänstra textfältet: punkten efter Postverein är placerad mellan den 2:a och 3:e spetsen uppifrån räknat.
Dessutom skiljer sig linjerna i det övre textfältet sig från typ I genom att den vänstra linjen går förbi de båda vågräta linjerna. Den nedre linjen är förtjockad intill det nedre högra hörnet, under g. i Württemberg.

25 pfennig 1875

Valören finns i två nyanser där den något ovanligare b-nyansen är betydligt ljusare än a.
Michel-Nr 48a som är brunorange till mörk brunorange, normalt avstämplade 1882-1890.
Michel-Nr 48b som är ljus brunorange till mellan brunorange, normalt avstämplade 1875-1881 eller 1889.