20 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplaga är 18 6oo ooo märken.

Nyanser

Märket delas i litteratur som t.ex. Facit upp i 6 olika nyanser, a-f.

Det hårda vita pappret användes för i princip alla valörerna under åren 1882-1883 och några valörer har separata nyansbeteckningar i den tryckta litteraturen för märken tryckta på detta tydligt hårdare (styvare) pappret.

Karminaktigt röd – Mattröd (Facit-Nr 33a)
Färgstyrka 3-8
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1879
Upplaga ca 2 000 000

33a
33a, karminaktigt röd
33a2
33a, mattröd

Färgen hos 33a mörknar och förändras mycket lätt till att bli mer eller mindre brunaktigt röda och i extrema fall svartbruna. Det beror på den använda mönjefärgen som blivit påverkad av ljuset.

33a, mörknad
33a, mörknad

Orangeröd – Orangeaktigt röd (Facit-Nr 33b)
Färgstyrka 5-6
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1881
Upplaga ca 3 000 000

33b
33b

Hög orangeröd (Facit-Nr 33c)
Färgstyrka 7-8 med en lysande färg
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1881
Upplaga ca 2 000 000

33c
33c

33d kan delas upp i två undernyanser från två olika tidsperioder.
33d1 på vanligt papper under åren 1880-1883
33d2 på hårt papper under året 1886

Matt orangeröd – Blekt orangeröd (Facit-Nr 33d1)
Färgstyrka 3-4
Vanligt papper
Utgivet 1880
Normalt avstämplade 1880-1883
Upplaga ca 5 000 000 (33d1 + 33d2)

33d1
33d1, matt orangeröd
33d1_a
33d1, blekt orangeröd

Matt orangeröd – Blekt orangeröd (Facit-Nr 33d2)
Färgstyrka 3-4
Hårt papper
Utgivet 1886
Normalt avstämplade 1886
Upplaga ca 5 000 000 (33d1 + 33d2)

33d2
33d2

Orangeaktigt röd – Orangeröd (Facit-Nr 33e)
Färgstyrka 4-7
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1886
Upplaga ca 2 000 000

33e
33e

Orangeaktigt röd – Orangeröd (Facit-Nr 33f)
Färgstyrka 4-7
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1886
Upplaga ca 4 000 000

33f
33f

Enheter

33_5_strip
Lodrätt 5-strip

Varianter

Den mest kända varianten på valören är ”TRETIO istället för TJUGO”.
Men det finns många fler trevliga och intressanta varianter.

Vit fyllning i 0:an på valörsiffran 20. Facit-Nr 33v10.

33v10
Vit fyllning i 0:an

Tjocka valörsiffror. Facit-Nr 33v8.
Denna varianten beror på slitna tryckplåtar och övergår till ojämna eller trasiga siffror.

33v8
Tjocka siffror

Ojämna eller trasiga valörsiffror. Facit-Nr 33v9.
Varianten beror på slitna plåtar och kan variera i utseende.

33v9
Ojämna siffror

Ojämnt bottentryck där den vänstra delen har betydligt tätare bottentryck än den högra delen av märkesbilden. Detta är en ”tryckteknisk” variant där märket troligen har varit placerat längst till vänster i tryckarket. Denna typ av varierande tryck kan ses på alla svenska frimärken tryckta i boktryck, Facit-Nr 1-51.

Ojämnt bottentryck

Vit fläck i valörcirkeln över 20. Dessutom är 2:an ojämn upptill.

Vit fläck över 20

Övre högra hörnet är avskuret. Liknande skador kan finnas på alla hörnen på i princip alla Ringtypsmärkena. Oftast orsakat av skruvarna med vilka man skruvade upp plåtdelarna på en träplatta.

Skadat hörn

Vit fläck i valörcirkeln framför 2:an.

Vit fläck framför 2:an

Felperforerat märke. Snedcentrerade märken är ju inte uppskattade av samlare men när de blir så pass extremt att en tydlig del av nästa märke syns är det många samlare som kan uppskatta märket som en variant.

33_felperforerat
Felperforerat