20 öre ringtyp tandning 13

Den totala upplaga är 18 6oo ooo märken.

Nyanser

Märket delas i litteratur som t.ex. Facit upp i 6 olika nyanser, a-f.

Det hårda vita pappret användes för i princip alla valörerna under åren 1882-1883 och några valörer har separata nyansbeteckningar i den tryckta litteraturen för märken tryckta på detta tydligt hårdare (styvare) pappret.

33a
33a, karminaktigt röd
33a2
33a, mattröd

Karminaktigt röd – Mattröd (Facit-Nr 33a)
Färgstyrka 3-8
Vanligt papper
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1877-1879
Upplaga ca 2 000 000

 

 

33a_mörknad
33a mörknad
33a_mörknad2
33a mörknad

Färgen hos 33a mörknar och förändras mycket lätt till att bli mer eller mindre brunaktigt röda och i extrema fall svartbruna. Det beror på den använda mönjefärgen som blivit påverkad av ljuset.

 

 

 

 

33b
33b

Orangeröd – Orangeaktigt röd (Facit-Nr 33b)
Färgstyrka 5-6
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1881
Upplaga ca 3 000 000

 

33c
33c

Hög orangeröd (Facit-Nr 33c)
Färgstyrka 7-8 med en lysande färg
Vanligt papper
Utgivet 1879
Normalt avstämplade 1879-1881
Upplaga ca 2 000 000

 

 

33d kan delas upp i två undernyanser från två olika tidsperioder.
33d1 på vanligt papper under åren 1880-1883
33d2 på hårt papper under året 1886

33d1
33d1 matt orangeröd
33d1_a
33d1 blekt orangeröd

Matt orangeröd – Blekt orangeröd (Facit-Nr 33d1)
Färgstyrka 3-4
Vanligt papper
Utgivet 1880
Normalt avstämplade 1880-1883
Upplaga ca 5 000 000 (33d1 + 33d2)

 

 

33d2
33d2

Matt orangeröd – Blekt orangeröd (Facit-Nr 33d2)
Färgstyrka 3-4
Hårt papper
Utgivet 1886
Normalt avstämplade 1886
Upplaga ca 5 000 000 (33d1 + 33d2)

 

33e
33e

Orangeaktigt röd – Orangeröd (Facit-Nr 33e)
Färgstyrka 4-7
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1886
Upplaga ca 2 000 000

 

33f
33f

Orangeaktigt röd – Orangeröd (Facit-Nr 33f)
Färgstyrka 4-7
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1886
Upplaga ca 4 000 000

 

Enheter

33_5_strip
Lodrätt 5-strip

 

 

 

 

 

Varianter

Den mest kända varianten på valören är ”TRETIO istället för TJUGO”.
Men det finns många fler trevliga och intressanta varianter.

33v10
Vit fyllning i 0:an

Vit fyllning i 0:an på valörsiffran 20.

Facit-Nr 33v10

 

 

 

33v8
Tjocka siffror

Tjocka valörsiffror.

Facit-Nr 33v8

Denna varianten beror på slitna tryckplåtar och övergår till ojämna eller trasiga siffror.

 

 

33v9
Ojämna siffror

Ojämna eller trasiga valörsiffror.

Facit-Nr 33v9

Varianten beror på slitna plåtar och kan variera i utseende.

 

 

33_ojämnt_bottentryck
Ojämnt bottentryck

Ojämnt bottentryck där den vänstra delen har betydligt tätare bottentryck än den högra delen av märkesbilden.

Detta är en ”tryckteknisk” variant där märket troligen har varit placerat längst till vänster i tryckarket. Denna typ av varierande tryck kan ses på alla svenska frimärken tryckta i boktryck, Facit-Nr 1-51.

 

 

 

33_vit_fläck_över_20
Vit fläck över 20

Vit fläck i valörcirkeln över 20.
Dessutom är 2:an ojämn upptill.

 

 

 

 

33_skadat_öh_hörn
Skadat hörn

Övre högra hörnet är avskuret.

Liknande skador kan finnas på alla hörnen på i princip alla Ringtypsmärkena.

 

 

 

33_vit_fläck_framför2
Vit fläck framför 2:an

Vit fläck i valörcirkeln framför 2:an.

 

 

 

 

 

33_felperforerat
Felperforerat

Felperforerat märke.

Snedcentrerade märken är ju inte uppskattade av samlare men när de blir så pass extremt att en tydlig del av nästa märke syns är det många samlare som kan uppskatta märket som en variant.