3 skilling banco

Svensk text av Mikael Carlsson.
English text by Jack Preuveneers.

Räknas som Sveriges första frimärken eftersom kataloguppställningar börjar med den lägsta valören. Det är dessutom det ovanligaste av skillingvalörerna med en kurserad upplaga på endast ca 91 100 märken.
Eftersom alla 3 skillingar är tryckta på det tunna och sköra pappret är denna valören i högre grad än de övriga med defekter eller reparationer.

Counted as Sweden’s first due to being the lowest denomination in the first issue. It is also the rarest of the skilling denominations with a circulated quantity of only about 91,100 stamps.
Since all 3 skillings are printed on the thin and fragile paper, this denomination is to a greater extent found more often than not with defects or repairs as compared to the other denominations.

Nyanser och tryckleveranser
Shades and printings

Varianter och plåtfel
Printing errors and flaws

Enheter (par, strip, block)
Multiples (pairs, strips and blocks)

Eftertryck, utgivna av Postverket
Reprints, printed by the Postal authority

1.7.1855 MÖNSTERÅS

Den enda kända 3 skilling stämplad första dagen på privat hand.
Frånsett denna så finns en fyrkantstämpel Landskrona, men denna har en reparation i högra marginalen vid 5:an i 55 och kan därmed vara ändrad från 56. På Postmuseum finns en BIÄSTA.

Beside this copy one other is known used in Landskrona, though this copy has a repair in the right margin at the 2nd 5 in 55 and may be altered from 56. Plus another copy in the Postal Museum used in BIÄSTA

Valören var en kompleteringsvalör tänkt att användas på främst brev till utlandet. Alla 3 skillingbrev är ovanliga. Brevet med 15 skilling porto från LINKÖPING 8.12.1855 är det tidigaste kända utrikesbrevet med en 3 skilling, ex Lars-Erik Thorsson och Lennart Järnum.

The 3 skilling denomination was intended as supplementary value, to be used primarily for letters abroad. All covers with a 3 skilling are rare. The 15 skilling cover below from LINKÖPING 8.12.1855 is the earliest use of a 3 skilling on foreign mail, ex Lars-Erik Thorsson and Lennart Järnum. Beside this one only a domestic cover is recorded from 1855.

Brev med endast 3 skillingar, inga andra valörer, finns endast två olika porton kända.
12 skilling för 1:a viktklassen till Danmark
12 skilling för inrikes brev i 3:e viktklassen

Covers franked with only 3 skilling and no other denominations are known in two cases:
12 skilling for the 1st weight class to Denmark
12 skilling for domestic letters in the 3rd weight class

1 trackback/pingback

  1. English text for skilling banco – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar