3 skilling banco

  • Samtliga är tryckta på det tunna pappret
  • 4 leveranser med den totala upplaga 91 100
  • Samma tryckplåtar (2 plåtar med vardera 100 lösa klichéer) användes till samtliga leveranser

Nyanser

a-nyansen har ett glesare/tunnare bottentryck än b-nyansen vilket gör att dessa ser ljusare (blekare) ut.
c-nyansen har en betydligt mörkare färg och tätare bottentryck. Mycket ovanlig stämplad men den ”vanligaste” nyansen ostämplad.
Sk. äkta c-nyanser anses komma från lev 3 och 4 som aldrig utlämnades till postkontoren. De stämplade c-nyanserna är troligen nyansvarianter från lev 1 och 2.

frimärke 3 skilling banco ljust blåaktigt grön
1a

Ljust blåaktigt grön (Facit-Nr 1a)
Färgstyrka 3-4
Leverans 1-2
Stämplade från 07.1855
Upplaga 40 000

 

 


 

frimärke 3 skilling banco blåaktigt grön
1b

Blåaktigt grön (Facit-Nr 1b)
Färgstyrka 5-6
Leverans 1-2
Stämplade från 07.1855
Upplaga 40 000

 

 


frimärke 3 skilling banco blågrön
1c

Blågrön (Facit-Nr 1c)
Färgstyrka 7-8
Leverans (3-4)
Stämplade från (08.1857)
Upplaga 10 000

 


 

Eftertryck av 3 skilling banco
Eftertryck

Eftertryck

Dessa är tryckta av Posten och var giltiga för frankering av brev, d.v.s. de är äkta märken.
Det som skiljer eftertrycken från ”original” märkena är att de är sent tryckta.
Läs mer om de olika eftertrycken här.

 

 


Parisförfalskning 3 skilling banco
Parisförfalskning

Parisförfalskningar

Finns av 3 skillingen, bruna lokalmärket samt Vapentyp med örevalörer.
Även kallade ”Sparres första provtryck”. Märkena har dock ingenting att göra med vare sig Sparre eller dennes tillverkning av svenska frimärken. Läs mer om Parisförfalskningarna här.

 


 

Sperati

 


SFF faksimiltryck
Medföljde som gåva i SFFs Sverigekatalog.
Observera att detta är inget nytryck eller eftertryck utan helt enkelt ett faksimiltryck ej utgivet av Posten utan av SFF.
Kuriosavärde.
Märkena trycktes och delades ut som små block med ett märke i varje. Märkena är antingen skyddsperforerade ”SFF” eller med tryck på baksidan ”SFF”. Se exempelbilder här.


Övriga förfalskningar

Förfalskning 3 skilling
3 skilling banco förfalskning

Modern förfalskning som inte borde lura någon samlare.
Dåligt utförd i fel format med fel tandning och tryckt stämpel.
Denna typ av förfalskning finns även för andra skillingar.

Fler exempel finns här.

Bli först med att kommentera