1 riksdaler ringtyp tandning 13

Det finns endast en nyans av detta ovanligare märket. Men det finns även ett nytryck av denna valören, det enda för Ringtyp frånsett de som trycktes upp för att användas till Landstormsserierna.

Orangebrun, färgstyrka 4-6
Blå, färgstyrka 4-5
Facit-Nr 37
Utgivet 1877
Normalt avstämplade 1878
Upplaga 100 000

37
1 riksdaler tandning 13

Som ses på bilderna varierar färgstyrkan från något ljus till något mörkare. Alla märkena har samma färgnyans men något olika färgstyrkor.

37a
1 riksdaler tandning 13

Nytrycket 1885 (Facit-Nr 37N)
Färgen är betydligt mörkare än originalens.
Officiellt nytryck framställt av Posten med originalplåtarna.
Tryckets tillsammans med Skilling, Vapen, Lokalmärkena och Liggande Lejon för att skickas som referensmärken till medlemmar i UPU. Såldes även till allmänheten (samlare).

37N
Nytryck 1 riksdaler

Enheter är precis som på övriga högvalörer tämligen vanliga i förhållande till den totala upplagan.