5 öre ringtyp tandning 14

Nyanser

Avstämplingar 1872 är ovanliga då många postkontor hade kvar 5 öres märken av Vapentyp.
De tre första nyanserna (19a, 19b och 19c) har alltid en tydligt ljusare färgton än de senare.

19a_stor
19a

Matt blåaktigt grön (Facit-Nr 19a)
Gulaktigt slätt papper
Färgstyrka 4-5
Leverans 1 (1.7.1872)
Stämplade från 07.1872 (avstämplingar under 1872 är ovanliga)
Upplaga 24 800

 

19b_stor
19b

Ljust-matt blåaktigt grön (Facit-Nr 19b)
Vitt papper
Färgstyrka 3-5
Leverans 2 (13.8.1872)
Stämplade från 08.1872
Upplaga 96 600

 

19c_stor
19c

Klar blågrön, smaragdgrön (Facit-Nr 19c)
Vitt papper
Färgstyrka 4-7
Leverans 3-4 (11.2.1873 – 29.4.1873)
Stämplade från 02.1873
Upplaga 281 200

Leverans 4 innehåller färgstarkare märken med ett ibland tätare bottentryck än märkena i leverans 3.

19c har en klarare färg än 19d
19d har en tydligare dragning åt blått än 19c
19c har en ljusare färgton än 19d

frimärke 5 öre ringtyp tandning 14
19d

Blågrön (Facit-Nr 19d)
Vitt papper
Färgstyrka 5-7
Leverans 5-7 (11.11.1873 – 30.5.1874)
Stämplade från 11.1873
Upplaga ca 450 000

 

svenska frimärken 5 öre ringtyp i nyanser
19e

Mörk blåaktigt grön (Facit-Nr 19e)
Vitt papper, slätt skarpt tryck med rent bottenmönster
Färgstyrka 8-9
Leverans 5-7 (11.11.1873 – 30.5.1874)
Stämplade från 11.1873
Upplaga ca 200 000

 

19e har en mörkare färg med ett blått inslag jämnfört med 19f och alltid ett tydligare, skarpare,slätare och renare tryck. Skillnaden syns ofta tydligt i valörringen i mitten.

19f_stor
19f

Grön – mörkgrön (Facit-Nr 19f)
Vitt papper, torr färg vilket gett ett kornigt tryck där SVERIGE på utpräglade exemplar är sammanflutet med bottenmönstret
Färgstyrka 4-8
Leverans 8-13 (25.8.1874 – 1876)
Stämplade från 08.1874
Upplaga ca 500 000

Tysligaste skillnaden mellan 19f och 19g är i trycket:
19f har ett kornigt oftast otydligt tryck
19g har ett slätare och tydligare tryck

19g_stor
19g

Grön – mörkgrön (Facit-Nr 19g)
Vitt papper, slätt tryck
Färgstyrka 5-8
Leverans 8-13 (25.8.1874 – 1876)
Stämplade från 08.1874
Upplaga ca 400 000

 

19h_stor
19h

Matt blåaktigt grön (Facit-Nr 19h)
Vitt papper, oren färg som gett ett oskarpt (suddigt) tryck
Färgstyrka 4-8
Leverans 10-13 (1875 – 1876)
Stämplade från 1875
Upplaga ca 650 000

 

Leveranser

Den totala tryckta upplagan för 5 öre är 2 593 800 fördelad på följande leveranser.
Nyanserna är inte med säkerhet knutna till respektive leverans. Uppgifterna bygger på den i 1963 års handbok gjorda uppställningen.

Leverans Datum Upplaga Nyanser
1 01.07.1872 24 800 a
2 13.08.1872 96 600 b
3 11.02.1873 131 200 c
4 29.04.1873 150 000 c
5 11.11.1873 182 500 d, e
6 03.02.1874 376 000 d, e
7 30.05.1874 190 500 d, e
8 25.08.1874 96 500 f, g
9 05.10.1874 391 500 f, g
Från 1875 finns endast uppgifter om den totala upplagan. Flera leveranser gjordes men p.g.a. inga uppgifter finns är de här sammanslagna till en leverans.
(10-13) 1875-1876 954 200 f, g, h
Dessa leveranserna huvudsakligen mest 19h

 

Bli först med att kommentera