50 öre Vapentyp

Upplagan för 50 öre var 3 969 900 fördelad på 29 leveranser till Frimärksförrådet 6.6.1858 – 22.2.1872. Av dessa har ca 2 399 400 fått 1855 års tandning och ca 1 570 500 fick 1865 års tandning. Inga 50 öre fick 1872 års tandning.

Nyanser

Leveranser

Grundtyper, plåtfel och varianter

Enheter

Valören huvudsakliga syfte var att betala avgiften för assurans (öppen rekommendation) som var 50 öre under hela perioden. Den skulle även användas för de många höga utrikesportona som efterhand sänktes.
Nedan ses assbrev i 1:a (62 öre), 2:a (74 öre), 3:e (86 öre), 4:e (98 öre) och 6:e vk (122 öre). På samtliga är assavgiften 50 öre betald med ett 50 öres märken. Breven skulle frankeras med så få märken som möjligt. Brevet i 6:e vk skulle då även kunnat frankerats med 3×24 öre istället för 12+ 2×30 öre.

130 öres porto till USA frankerat med 30 + 2×50 öre

Stämplade enheter är förhållandevis ovanliga. Detta beror på att märkena ofta användes i endast ett exemplar på inrikes ass-brev i olika viktklasser. Men det förekommer bevarade brev med enheter som USA brevet ovan och enheter från sådana frankeringar under hela märkets period.