Ringtyp posthorn

Papperssorter

Maskintillverkat papper med kontrolltecken ”blått posthorn” på baksidan.
Två olika papperssorter har använt:

  • vanligt papper (vitt) 1886-1889
  • gulaktigt papper 1889-1891

Pappret hade även andra kontrolltecken än det lilla blå posthornet som ses  på de lösa märkena.
I arkets marginaler fanns stora blå posthorn i alla 4 hörnen och ett kontrollnummer tryckt i blå siffror trycktes i arkets övre marginal. Delar av dessa tryck ses sällsynt på lösa märken.
Alla dessa blå tecken på arkets baksida trycktes för Postverkets kontroll av pappersåtgången hos tryckaren Bagge.
De kan ses som föregångare till de senare vattenmärkena som infördes på nästa utgåva Oscar II i koppartryck 1891.

Några valörer finns även med klart mörkare posthorn än normalt, dessa kommer från den första tryckupplagan.

Posthornets placering
En normal placering av posthornet på baksidan är på märkets nedre halva. Posthornen trycktes innan frimärksbilden vilket gjort att en del intressanta förskjutningar av posthornet har uppstått.

Märket med förskjutet posthorn till höger är så kraftigt förskjutet att det suttit i en position utmed arkets ytterkant (högra sidan) annars skulle det haft del av ytterligare ett posthorn.
Förskjutet uppåt är mitt på märket vilket är onormalt högt.

2posthorn
2 posthorn höjdled
2posthorn_a
2 posthorn sidled
2posthorn_b
2 posthorn höjdled

Vid extrem förskjutning uppstår varianten del av 2 posthorn. Normalt är det endast en liten del a  det andra posthornet som syns.

Förskjutningen kan vara i sidled eller höjdled.

 

 

 

45v4
Del av marginalposthorn

marginalposthornSällsynt förekommer del av marginalposthorn på de tryckta märkena.
Även kallat ”stort posthorn”.

Dessa var placerande i tryckarkets 4 hörn så när de syns på frimärken är de alltid i hörnen.
Posthornets placering samt de flerstreckade linjerna gör att man kan se skillnad på posthornen från arkets marginal och de vanliga.

I övre arkmarginalen fanns även ett kontrollnummer tryckt i samma blåa färg som posthornen.

 

Valörerna

Klicka på respektive valör för info om nyanser, varianter m.m.

40_liten

41_liten

42_liten

43_liten

44_liten

39_liten

46_liten

47_liten

48_liten

49_liten

 

 

1 trackback/pingback

  1. Ringtyp posthorn nyanser | SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar