Braunschweig

Braunschweig gav ut sina första frimärken 1.1.1852 och hade egen postförvaltning fram till 31.12.1867 då de gick med i Nordduetscher Postbezirk som 12.5.1871 övergick i Tyska Riket.

Stadsvapnet, en häst, var motivet på alla de 20 utgivna frimärkena frånsett Michel-Nr 9. På nästan alla frimärkena använde man sig av den i tyska postförbundet använda valutan Silbergroschen (Preussen). Men två av de lägre valörerna har den inhemska valutan Gute Groschen och Gute Pfennig, det gick 12 Gute Pfennig på 1 Gute Groschen. Den sista utgåvan 1865 i stående format har den inhemska nya valutan (neue/nya) Groschen.

Samtliga otandade märken är tryckta i ark ganska stort avstånd mellan märken, därav kan man förvänta sig tydliga och goda marginaler på fullgoda exemplar. Bilderna för respektive utgåva nedan har varierande marginaler men de flest ok i samlar hänseende. Det ungefärliga avståndet mellan märkena i arken kan ses på märket nedan som är ett miniatyr-fyrblock där del av intilliggande tre märken syns.

Michel-Nr 10 som ”fyrblock” med del av tre andra märkesbilder

De två sista utgåvorna har så kallat genomstick vilket var en typ av tandning som nästan kan liknas vid en modern streckperforering. Dessa utgåvor blev ofta skadade i tandningen när de revs ur arken och ofta ses de med en eller flera sidor klippta, vilket kan vara gjort både vid frankeringen och i efterhand, men dessa är inte fullgoda exemplar. Katalognoteringar i t.ex. Michel avser märken med felfritt genomstick runt om.

1852 års utgåva på ofärgat papper
Första utgåvan med frimärken 1.1.1852 omfattade tre valörer. Tryckta på ofärgat papper utan vattenmärke.

1 Silbergroschen, ljusare karmin (mittel- bis lebhaftkarmin), Michel-Nr 1.

2 Silbergroschen, ljusare preussiskt blå (lebhaftpreussischblau), Michel-Nr 2.

3 Silbergroschen, orangeröd (orangerot), Michel-Nr 3.

1853/1856 års utgåva på färgat papper
Första mars 1853 trycktes valörerna från 1852 (1, 2 och 3 Sgr) på ett nytt nu färgat papper med vattenmärke. Första mars 1856 infördes två nya lägre valörer. Samtliga märkesbilder är tryckta i svart färg. Tryckta på papper med vattenmärke.

1/4 Gute Groschen / 3 Gute Pfennig, svart på ljusbrunt papper, utgivet 1.3.1856, Michel-Nr 4.

1/3 Silbergroschen / 4 Silber Pfennig, svart på gråvitt papper, utgivet 1.3.1856, Michel-Nr 5.

1 Silbergroschen, svart på kromgult papper (6a) eller på brungult papper (6b), utgivet 1.3.1856, Michel-Nr 6.

2 Silbergroschen, svart på blått papper (7a) eller på gråultramarint papper (7b), utgivet 1.3.1856, Michel-Nr 7.

3 Silbergroschen, svart på matt grårött papper (8a) eller på rosavitt papper (8b), utgivet 1.3.1856, Michel-Nr 8.

1857 års märke med fyra märkesbilder
Det enda som inte har stadsvapnet med hästen som motiv och det har även valörer i den inhemska valutan. Märket bestod av fyra delar vilka var delbara vid frankering. Varje fjärdedel har valören 1/4 Gute Groschen eller 3 Gute Pfennig och alla fyra delarna (ett helt märke) hade valören 4/4 Gute Groschen eller 12 Gute Pfennig. Tryckta på papper med vattenmärke.
Michel har endast priser för delar av märket på brevklipp och brev, men även lösa märken är fullt samlingsbara.

Av märket finns även en ej utgiven ”variant” på ljusare färg.

4/4 Gute Groschen eller 12 Gute Pfennig, svart på gråbrunt fast och grovt papper (9a) eller på gulbrunt mjukt och glatt papper (9b), Michel-Nr 9.

4/4 Gute Groschen eller 12 Gute Pfennig, ockerbrun på vitt papper, ej utgivet, Michel-Nr I.

1861/1865 års utgåva på nya pappersfärger
Tre valörer som utgavs vid tre olika tillfällen. 1 och 3 Sgr är samma som Michel-Nr 6 och 8 men på annan pappersfärg. Det tredje märket är i den nya valutan (nya) Groschen som infördes 1.1.1858 som var delbar i 10 (nya) Pfennig. Tryckta på papper med vattenmärke.

½ Groschen eller 5 Pfennig, svart på grågrönt papper, utgivet 1.1.1863, Michel-Nr 10A.

1 Silbergroschen, svart på grågult papper, utgivet 1.4.1861, Michel-Nr 11A.

3 Silbergroschen, ljust lilaröd (12Aa) eller ljuskarmin (12Ab) på vitt papper, utgivet 1.9.1862, Michel-Nr 12A.

Av dessa tre otandade märken (A) finns även tandade märken med försöksgenomstick (B och C).

1864 års utgåva med genomstick
Denna ganska primitiva tandning, så kallat genomstick, var svår att riva ur arken utan att skada märkena. Normalt har denna utgåva ojämn eller skadat genomstick på någon sida. Valören 1 Sgr finns i två varianter av genomstick, A med bågformat genomstick 16 och B med linjeformat genomstick 12. De tre andra valörerna finns endast med genomstick A. Tryckta på papper med vattenmärke.

1/3 Silber Groschen eller 4 Silber Pfennig, svart på gråvitt papper, Michel-Nr 13A.

1 Silbergroschen, ljust gulocker (brunaktigt gul) på vitt papper, Michel-Nr 14A eller 14B.

2 Silbergroschen, svart på (mörk) blått papper, Michel-Nr 15A.

3 Silbergroschen, ljust lilaröd på vitt papper, Michel-Nr 16A.

1865 års utgåva
Linjetandade precis som föregående utgåva och normalt samma kvalitetsproblem där märken har skadad tandning eller klippta sidor. Valutan är på alla fyra den inhemska (nya) Groschen. Tryckta på vitt papper utan vattenmärke. Färgerna varierar något men inga undernummer för nyanser finns i Michel.

1/3 Groschen, svart, Michel-Nr 17.

1 Groschen, karminröd till karmin, Michel-Nr 18.

2 Groschen, mörk ultramarin till blå, Michel-Nr 19.

3 Groschen, orangebrun till gulbrun, Michel-Nr 20.