Vapentyp öre

Utgavs p.g.a. valutareformen från skilling till öre.
Portot för ett vanligt inrikesbrev i 1:a viktklassen var under hela perioden 12 öre.
Samtliga utgavs 1.7.1858 och alla utom 9 öre trycktes under hela kurseringstiden t.o.m. 1872

Tryckning

Samtliga märken är tryckta i ark om 100 märken utförda i boktryck.
Plåtarna bestod av 4 x 25 klichéer (kvartsark), samma grundtypsfel finns därför 4 gånger i varje ark.

Dessa 25 olika kallas för grundtyper och de flesta märkena har också så kallade grundtypsfel
Tryckningen utfördes i Per Ambjörn Sparres tryckeri men under långa perioder sköttes tryckningen av Georg Scheutz och senare av hans son Edvard Scheutz. 1872 övertog Pehr Olof Bagge tryckningen.

Papper

Under perioden har tre olika handgjorda papper använts. Papperna hade vattenmärke i marginalen, utan för det område frimärkena skulle tryckas på.

vapentyp_vm1
Marginalvattenmärke 1
 • 1858 – mars 1872 användes ett handgjort papper med marginalvattenmärke 1.
 • Under en period maj 1863 – juni 1864 användes ett något tjockare, porösare och mjukare papper som med åren blivit något gulaktigt.

Kronornamentet fanns i de 4 hörnen och dessa var sammanbundna av två linjer. Delar av detta marginalvattenmärke 1 kan ibland ses på frimärken i form av streck. Alla märken med vattenmärken är alltså från tryckarkets ytterkant och normalt (eller alltid?) från arkets lodräta ytterkant där vattenmärket ses som lodräta streck (normalt 1 streck).

vapentyp_vm2
Marginalvattenmärke 2
 • Från april 1872 användes ett gulaktigt handgjort papper med marginalvattenmärke 2. Detta papper användes endast till sista tryckningen av 5, 12 och 30 öre

Inga lösa märken har setts med detta vattenmärke.

Tandning

Under perioden har tre olika tandningsverktyg använts som samtliga gett tandning 14.

Ojämn tandning = om man drar en linje längs tandningshålens innerkant är denna ojämn där ett eller flera hål är djupare än de övriga. Tänderna är olika breda och olika långa. Hörntänderna är ofta dåligt utformade och olika.

Jämn tandning = om man drar en linje längs tandningshålens innerkant är denna jämn där tandningshålen är lika djupa. Tänderna är ungefär lika breda och ungefär lika långa. Hörntänderna är tämligen lika.

tandning1855
1855 års tandning
 • ojämn tandning med ojämna hörn
 • spetsiga tänder och breda tandningshål
 • de flesta rufftandade märkena har denna tandning
 • de flesta dubbeltänder kommer från denna tandningen
 • samma som användes till skillingvalörerna
tandning1865
1865 års tandning
 • jämnare tandning än 1855 års tandning
 • mindre spetiga tänder och smalare tandningshål
 • få rufftandade märken
 • få märken med dubbeltänder
tandning1872
1872 års tandning
 • jämn tandning med jämna hörntänder
 • bredare tänder och smalare tandninghål
 • sällsynt rufftandade
 • samma som användes till de första Ringtypsmärkena

 Provtryck

Grön 5 öre
Grön 5 öre

Färgprover för utgåvan Vapentyp öre utförda med 4 skilling klichéer.

Finns i färgerna grön (5 öre), violett (9 öre), orange (24 öre) och karmin (50 öre).

Läs mer om dessa provtryck här.

Dessutom finns för 30 öres valören de så kallade Scandia färgproven utförda med originalplåt (plåt 2) i brunröd färg.

7liten
5 öre
8liten
9 öre
9liten
12 öre
10liten
24 öre
11liten
30 öre
12liten
50 öre

ahre_storStämplar

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar