8 skilling banco

Nyanser och tryckleveranser

Varianter och plåtfel

Eftertryck

Valörens huvudsakliga syfte var för inrikes brev i 2:a viktklassen samt brev till Norge i 1:a vk.

Valören användes även i stor utstäckning på inrikes rek i 1:a vk, 16 skilling porto. Men även inrikes rek i 2:a vk och inrikes assbrev i 1:a vk, både med 20 skilling porto.

Och precis som alla andra valörer användes 8 skillingen i olika portokombinationer till utlandet. Främst på 12 skilling brev till Danmark (4+8 sk) eller 20 skilling till Finland (4+8+8 sk) men även ovanligare portosatser och kombinationer som 36 skilling till Storbritannien (4+8+24 sk).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar