3 öre ringtyp tandning 14

17a

Gråaktigt gulbrun (Facit-Nr 17a)
Gulaktigt slätt något tunnare svagt genomlysande papper
Färgstyrka 4-5
Leverans 1 (1.7.1872)
Stämplade från 07.1872
Upplaga 145 100

Gulbrun, klar färg (Facit-Nr 17b)
Gulaktigt slätt normaltjockt papper, ej lika genomlysande som 17a
Färgstyrka 4-5
Leverans 2 (2.7.1872)
Stämplade från 07.1872
Upplaga 99 300

Mörkt orangebrun (Facit-Nr 17c)
Vitt (kornigt) papper och torr färg har gett ett kornigt tryck
Färgstyrka 6-9
Leverans 3 (13.8.1872)
Stämplade från 08.1872
Upplaga 195 700

Gulaktigt orange – orangebrun (Facit-Nr 17d)
Gulaktigt slätt papper, ibland med starkare färg i mittpartiet
Färgstyrka 4-8
Leverans 4 (13.11.1872)
Stämplade från 12.1872
Upplaga 780 000

Orangebrun (Facit-Nr 17e)
Vitt papper
Färgstyrka 4-8
Leverans 5-8 (2.4.1873 – 24.10.1873)
Stämplade från 04.1873
Upplaga 1 356 300

Gulaktigt orangebrun (Facit-Nr 17f)
Vitt papper, något suddigt tryck
Färgstyrka 3-6
Leverans 9-14 (3.2.1874 – 25.8.1874)
Stämplade från 02.1874
Upplaga 1 491 600

Matt orangebrun (Facit-Nr 17g)
Vitt papper, torr färg som gett ett mycket suddigt tryck, ofta är det svårt att urskilja texten SVERIGE.
Färgstyrka 3-6
Leverans 15- (5.10.1874 – 1877)
Stämplade från 10.1874
Upplaga ca 3 000 000

Olivaktigt orangebrun (Facit-Nr 17h)
Vitt papper
Färgstyrka 4-6
Leverans 16- (1876-1877)
Stämplade från 1876
Upplaga ca 1 500 000

Leveranser

Den totala tryckta upplagan för 3 öre är 9 712 100 fördelad på följande leveranser.
Nyanserna är inte med säkerhet knutna till respektive leverans. Uppgifterna bygger på den i 1963 års handbok gjorda uppställningen.

Leverans Datum Upplaga Nyanser
1 01.07.1872 145 100 a
2 02.07.1872 99 300 b
3 13.08.1872 195 700 c
4 13.11.1872 780 000 d
5 02.04.1873 420 000 e
6 02.07.1873 351 800 e
7 23.08.1873 374 500 e
8 24.10.1873 210 000 e
9 03.02.1874 444 600 f
10 27.03.1874 91 200 f
11 16.04.1874 288 300 f
12 30.05.1874 97 500 f
13 26.06.1874 300 000 f
14 25.08.1874 270 000 f
15 05.10.1874 496 000 g
   
  Från 1875 finns endast uppgifter om den totala upplagan för respektive år. Flera leveranser gjordes varje år, men här är respektive år sammanslagna till en leverans.
       
(16) 1875 2 112 900 g
(17) 1876 2 095 600 g, h
(18) 1877 939 600 g, h

Avstämplingar 1872 är ovanliga då många postkontor hade kvar 3 öres märken av Liggande Lejon.

Exempel på postal användning

Lokalbrev kostade 3 öre fram till 1884. Detta är den vanligaste frankeringen med 3 öringar.
En stor del av dessa skickades inom Stockholm där man använde ”Tur-stämplar” för lokalbreven. Breven stämplades normalt inte med en vanlig Stockholm stämpel med årtal utan med utdelningsstämplar som normalt användes när breven delades ut. Dessa var försedda med olika nummer (1.TUR o.s.v.) för att visa vilken brevbärartur på dagen som brevet följt med.
Detta gör att många 3 öringar är stämplade i Stockholm och därmed saknar årtal i stämpeln.
Allt eftersom städerna växte skickades och fler lokalbrev inom andra orter.

Lokalbrev inom Stockholm (daterat 21.8.1873), frankerat med 3 öre (Facit-Nr 17d), stämplat Stockholm 22/8 1.TUR. vilket betyder att det delats ut på den 1:a brevbärarturen den 22/8 (1873).

33 öre postanvisningsklipp från Hudiksvall 26.12.1875 till Stockholm.
Portot gällde för postanvisningar på belopp mellan 50 och 100 riksdaler.
Hela bevarade postanvisningar är sällsynta men sådana här klipp ses ibland på marknaden, men de är inte heller de särskilt vanliga. Klipp med 25 öre som gällde för belopp upptill 50 riksdaler är tämligen vanliga, men hela postanvisningar med detta porto är sällsynta (gäller tandning 14).

Märket 3 öre användes även i många fall som kompletteringsvalör på olika försändelser som t.ex. 28 öres portot till Finland som normalt är sammansatt av 3+5+20 öres märken.

Bli först med att kommentera