Svenska brev

Det inrikes brevportot 1855 – ca 1950
Pdf med tabeller och förklaringar. Vanliga brev, lokal, rek, ass m.m.

Förklaringar
1 lod = 13,3 gram vilket ger 1,25 lod = 16,6 gram.
1 ort = 4,25 gram vilket ger 4 ort = 17 gram.
VK eller vk = viktklass

Inrikesbrev

Riksbrev (vanliga brev)

Lokalbrev

Brevkort

Trycksaker

Postanvisningar

Rekommenderade försändelser

Assurerade försändelser

Postförskott försändelser

Express försändelser

Registrerade brev

Mottagningsbevis

Norden

Danmark

Norge

Finland

Europa

Portona var innan UPU (ca 1875) sammansatta av överenskommelser mellan olika länder. Många brev skickades via det svenska postkontoret i Hamburg eller det danska postkontoret i Lübeck varifrån Preussen (senare Nordtyska Förbundet / Tyskland) skickade de vidare, därav spelar postkonventionerna mellan Sverige – Preussen samt Sverige – Danmark tillsammans med de tyska portosatserna till olika länder en central roll i de svenska portosatserna innan UPUs bildande 1875.
En ganska vanlig uträkning av ett porto var så här för t.ex. ett brev till Schweiz:
1. Porto till det svenska postkontoret i Hamburg
2. Preussiskt port för befodran till Schweiz
3. Irikes porto i Schweiz
Om något av dessa tre portona ändrades ändrades också portot en svensk fick betala för brevet. Portona ändrades ganska ofta under tiden innan UPU, oftast p.g.a. det Preussiska transitportot ändrades eller p.g.a. nya postvägar som t.ex. direktbrev.

De äldre breven (frånsett direktbrev) har normalt portonoteringar på framsidan och eller baksidan. De vanligaste noteringarna är de för brev skickade via Preussen (senare Nordtyskland) där röda siffror är Preussens totala del inklusive de blåa siffrorna som är ”Weiterfranko” (= vidareporto) d.v.s. portot som tillföll övriga transisterande länder inkl. mottagande landet. Dessa siffrorna är alltid i Preussens dåtida valuta Silbergroschen (Sgr), 1 Sgr = 9 svenska öre eller 3 skilling banco. Utförligare förklaringar för dessa noteringar finns beskrivna för de olika portosatserna till respektive land.

När UPU bildades 1.7.1875 blev portona till medlemsländerna enhetliga. Först 20 öre som gällde ända fram till 1921.

Endast portosatser som finns kända på bevarade brev (eller brevframsidor) är medtagna. För många länder fanns fler olika porton under åren 1855-1875. För den intresserade rekommenderas boken ”Swedish letter rates to foreign destinations” av Billgren – Bjäringer – Stone där samtliga porton finns uppräknade.

Uppgifter om antal kända brev bygger på ”Svenska postförsändelser till utlandet före UPU” av Åke Rietz (år 2014) som bygger på många års forskning och noteringar (av Gunnar Nilsson, Åke Rietz m.fl.) av brev som varit till salu eller funnits i samlingar. I Åke Rietz bok listas datum på alla brev när max 10 är kända, vi har nu även listat alla de ”vanligare” breven där fler än 10 är kända. Dessutom utökar vi uppgifterna med ort, nyanser, intyg, proveniens och en del andra uppgifter när det är möjligt. Uppgifter har dessutom uppdaterats när nya brev dykt upp och i något enstaka fall redigerats när något visat sig varit fel, vilket alltid är fallet med faktauppgifter.

Avbildningar kommer från egen samling, i andra fall finns notering som (ex. Postiljonen 2021) vilket innebär att brevet varit till försäljning på deras auktion år 2021.

Belgien uppdaterad 2021-07-30

Frankrike uppdaterad 2021-08-04

Gibraltar uppdaterad 2021-07-03

Grekland uppdaterad 2021-07-03

Italien uppdaterad 2021-08-05

Malta uppdaterad 2021-06-29

Nederländerna uppdaterad 2021-08-05

Portugal uppdaterad 2021-06-29

Ryssland uppdaterad 2021-08-06

Schweiz uppdaterad 2021-08-06

Slesvig Holstein & Lauenburg uppdaterad 2021-07-03

Spanien uppdaterad 2021-06-30

Storbritannien uppdaterad 2021-07-01 (under uppdatering)

Turkiet uppdaterad 2021-07-02

Tyskland uppdaterad 2021-07-02 (ska uppdateras)

Ungern

Österrike uppdaterad 2021-07-03 (ska uppdateras)

Utom-Europa

Algeriet

Argentina

Australien

Brasilien

Brittiska Burma

Brittiska Främre Indien

Danska Västindien

Egypten

Haiti

Kanada

Kanarieöarna

Kap Verde

Kina

Kuba

Liberia

Madeira

Marocko

Mauritius

Mexiko

Nederländska Västindien

Nya Zeeland

Peru

Singapore

St Barthelemy

Sydafrika

Uruguay

USA uppdaterad 2021-06-10 (ska uppdateras)

Fler kommer senare

1 trackback/pingback

  1. Vapenbrev till utlandet | SAFE Album AB / Frimärks-Netto