24 öre Ringtyp tandning 13

Den totala upplaga är 4 2oo ooo märken.

Nyanser

Märket delas i litteratur som t.ex. Facit upp i 11 olika nyanser, a-k.
Det hårda vita pappret som användes för i princip alla valörerna under åren 1882-1883 finns endast nämnt för en nyans (34f citrongul) i litteraturen, men även d och e nyanserna finns tryckta på detta pappret under 1882-1883. e-nyansen finns dessutom i en klart urskiljbar undernyans brunaktigt orange som är tryckt på det hårda vita pappret.

Färgen är känslig på flera av de tidiga nyanserna och de citrongula som lätt förändras (sulfiderar) så att färgen blir oren och mörkare.

Mattgul (Facit-Nr 34a)
Färgstyrka 2-3
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1879
Upplaga 300 000

a-nyansen är alltid tydligt matt i färgen.

34a
34a, ljus
34a, mörk

Gulorange – Gulaktigt orange (Facit-Nr 34b)
Färgstyrka 4-6
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1880
Upplaga 600 000

Märken i lägre färgstyrka benämns normalt gulorange medan de i högre färgstyrka benämns gulaktigt orange.

Den andra färgen i nyansbeteckningarna är ”grundfärgen” medan den första är toningen.
b-nyansen är en orange färg med gul toning/inslag medan c-nyansen är en gul färg med orange toning/inslag.
b-nyansen är alltså mer orange medan c-nyansen är mer gul.

34b
34b
34b, mörk

Orangegul (Facit-Nr 34c)
Färgstyrka 3-5
Vanligt papper
Utgivet 1878
Normalt avstämplade 1878-1882
Upplaga 700 000

34c
34c

d-nyansen skiljer sig från c-nyansen genom avsaknaden av det orangea inslaget i färgblandningen.

Ljusgul – Gul (Facit-Nr 34d)
Färgstyrka 2-3
Vanligt papper eller hårt vitt papper
Utgivet 1880 (vanligt papper), 1882 (hårt papper)
Normalt avstämplade 1880-1882
Upplaga 600 000

34d
34d ljusgul
34d gul

Matt gulorange (Facit-Nr 34e)
Färgstyrka 4-5
Vanligt papper eller hårt vitt papper
Utgivet 1881 (vanligt papper), 1882 (hårt papper)
Normalt avstämplade 1881-1883
Upplaga 700 000

Färgen är matt men inte lika tydligt som på a-nyansen.

34e
34e
34e_2
34e

Under 1882-1883 finns även en klart avvikande nyans tryckt på det hårda vita pappret. Denna benämns brunaktigt orange och är inte matt. Nyansen räknas normalt till e-nyansen.

Brunaktigt orange (Facit-Nr 34e)
Färgstyrka 4-5
Hårt vitt papper
Utgivet 1882
Normalt avstämplade 1882-1883
Upplaga 700 000 (totalt för 34e)

34e_brunaktigt_orange
34e brunaktigt orange

Citrongul (Facit-Nr 34f)
Färgstyrka 1-3
Hårt vitt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1884
Upplaga 100 000

De citrongula märkena har ett mindre eller mer tydligt grönaktigt inslag i färgen. Nyansen finns även på det mjuka pappret (Facit-Nr 34i) tryckta 1883.

34f
34f

Orange – Gulaktigt orange (Facit-Nr 34g)
Färgstyrka 4-6
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1885
Upplaga 400 000

34g
34g

Orangegul- Gul (Facit-Nr 34h)
Färgstyrka 3-4
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1885
Upplaga 400 000

34h
34h

Citrongul (Facit-Nr 34i)
Färgstyrka 1-3
Mjukt papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1885
Upplaga ovanlig

Orange – Gulaktigt orange (Facit-Nr 34j)
Färgstyrka 4-6
Efterglättat papper
Utgivet 1883
Normalt avstämplade 1883-1885
Upplaga 100 000

34j
34j

Orangegul- Gul (Facit-Nr 34k)
Färgstyrka 3-4
Efterglättat papper
Utgivet 1884
Normalt avstämplade 1884-1885
Upplaga 100 000

34k
34k

Varianter

Det finns gott om varianter i form av olika typer av rambrott och stukade hörn på denna valören precis som på de övriga Ringtypsmärkena. Vidare finns varianter som ”färglinje i marginalen” som kan finnas i vilken som av märkets fyra marginaler, sällsynt kan färglinje ses i två marginaler på samma märke.

Enheter

Stämplade enheter som par och 3-strip ses tämligen ofta av 24 öres valören. Större enheter som t.ex. 4-strip och 4-block är betydligt ovanligare.