Exponat Ringtyp 1872-1891

Nedan visas exponatet som det var utställt på KPK135 i november 2022 med 5 ramar.

Ram 1

Inledning samt 3 och 4 öre.

Ram 2

5 och 6 öre samt de två första bladen av 12 öre.

Ram 3

12 öre inkl. påtrycket 10 på 12 öre samt 20 öre.

Ram 4

24 och 30 öre.

Ram 5

50 öre, 1 riksdaler, 1 krona och 2 öre samt avslutning med nytrycken i samband med Landstormen.