12 öre Ringtyp – tryckplåtarna

Tryckplåtarnas uppbyggnad

Ett antal matriser i form av enstaka märkesbilder gjöts. Från dessa gjordes avgjutningar som sattes samman till en patris om 50 märkesbilder. Plåtarna skapades genom avgjutning från patrisen om 50 bilder.

De individuella matrisfelen (MT) förekommer slumpvis i matrisen om 50 bilder, inte i ett regelbundet mönster som grundtyper (GT) gör.

Patris från Postmuseum märkt PM8803. Rättvända märkesbilder.
A-matris (halvplåt) utan PM nummer. Bild från Postmuseum. Spegelvända märkesbilder.

De första plåtarna sattes samman av två A-matriser med 50 märkesbilder som bildade en över och nedre plåthalva. Inga skruvar användes och därav finns inga skruvavskav eller skruvavtryck.

Denna typ av plåtsammansättning har använt från den första tryckningen fram till ca mars 1874.

pos 1/51
pos 2/52
pos 3/53
MT1
pos 4/54
pos 5/55
pos 6/56
MT2
pos 7/57
MT3
pos 8/58
pos 9/59
MT4
pos 10/60
pos 11/61
pos 12/62
pos 13/63
pos 14/64
pos 15/65
MT5
pos 16/66
pos 17/67
pos 18/68
pos 19/69
pos 20/70
pos 21/71
pos 22/72
MT6
pos 23/73
pos 24/74
pos 25/75
pos 26/76
pos 27/77
pos 28/78
MT7
pos 29/79
pos 30/80
pos 31/81
pos 32/82
MT7
pos 33/83
pos 34/84
pos 35/85
pos 36/86
pos 37/87
(MT2)
pos 38/88
pos 39/89
pos 40/90
pos 41/91
MT5
pos 42/92
pos 43/93
pos 44/94
pos 45/95
MT8
pos 46/96
MT9
pos 47/97
pos 48/98
pos 49/99
pos 50/100
A-matris (halvplåt) bestående av 50 märkesbilder. Har bildat övre eller nedre halvan i en tryckplåt.

De senare plåtarna sattes samman av fyra B- eller C-matriser med vardera 25 märkesbilder.

Eftersom en A-matris delades för att få en B- samt C-matris bör samtliga plåtar vara sammansatta av två B-matriser och två C-matriser. Men deras placering varierar i de olika plåtarna.

Kvartsplåt 1
B (C)-matris
Kvartsplåt 2
C (B)-matris
Kvartsplåt 3
B (C)-matris
Kvartsplåt 3
C (B)-matris
En tryckplåt med 4 kvartsplåtar
pos 1/6/51/56
pos 2/7/52/57
pos 3/8/53/58
MT1
pos 4/9/54/59
pos 5/10/55/60
pos 11/16/61/66
pos 12/17/62/67
pos 13/18/63/68
pos 14/19/64/69
pos 15//20/65/70
MT5
pos 21/26/71/76
pos 22/27/72/77
MT6
pos 23/28/73/78
pos 24/29/74/79
pos 25/30/75/80
pos 31/36/81/86
pos 32/37/82/87
MT7
pos 33/38/83/88
pos 34/39/84/89
pos 35/40/85/90
pos 41/46/91/96
MT5
pos 42/47/92/97
pos 43/48/93/98
pos 44/49/94/99
pos 45/50/95/100
MT8
B-matris (kvartsplåt) bestående av 25 märkesbilder. Har normalt utgjort kvartsplåt 1 eller 3 i en tryckplåt.
pos 1/6/51/56
MT2
pos 2/7/52/57
MT3
pos 3/8/53/58
pos 4/9/54/59
MT4
pos 5/10/55/60
pos 11/16/61/66
pos 12/17/62/67
pos 13/18/63/68
pos 14/19/64/69
pos 15//20/65/70
pos 21/26/71/76
pos 22/27/72/77
pos 23/28/73/78
MT7
pos 24/29/74/79
pos 25/30/75/80
pos 31/36/81/86
pos 32/37/82/87
(MT2)
pos 33/38/83/88
pos 34/39/84/89
pos 35/40/85/90
pos 41/46/91/96
MT9
pos 42/47/92/97
pos 43/48/93/98
pos 44/49/94/99
pos 45/50/95/100
C-matris (kvartsplåt) bestående av 25 märkesbilder. Har normalt utgjort kvartsplåt 1 eller 3 i en tryckplåt.